Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: niedziela, 21 stycznia 2018 13:29:07
Odwiedziło nas: 8584704 gości (dzisiaj: 1765, wczoraj: 1642)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
19 grudnia 2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2.

ETIUDA 2

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r.

Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:

 • Jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe;
 • w których wnioskodawca zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym  w jednym z krajów ujętych w regulaminie NCN.

Stypendium doktorskie obejmuje środki finansowe na:

 • Stypendium naukowe w wysokości 4 500 zł miesięcznie, przyznawane na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 • Pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie;
 • Pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego przyznawane w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy, a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2018 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 6 w kwocie 15 mln zł.

SONATINA 2

Konkurs dotyczy projektów badawczych, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

 • Posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r.
 • Nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku naukowym , naukowo-dydaktycznym lub badawczo-technicznym w jednostce naukowej i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 • Mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

 • Osoby fizyczne;
 • Jednostki naukowe, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej;
 • Podstawowe jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • Instytuty badawcze;
 • Międzynarodowej instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

 • Które przewidują realizację projektów badawczych w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN;
 • W których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 albo 36 miesięcy;
 • W których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą;
 • W których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu
 • W którym kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Jednostka naukowa będąca miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • Zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego;
 • Realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 • Realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego ośrodku naukowym, w tym: środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie oraz środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w kwocie 30 mln zł.

UWERTURA 2

Konkurs dotyczy staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o  finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Jego celem jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:

 • Posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
 • Pełnił lub pełni rolę kierownika w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursów NCN;
 • Nie jest laureatem konkursu ERC;
 • Przedstawi opis projektu badawczego w którym będzie wskazany jako kierownik projektu we wniosku składanym w konkursie ERC;
 • Zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC;
 • Wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na realizację stażu.

Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:

 • Pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie;
 • Pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży w konkursie UWERTURA 2 w kwocie 2 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków we wszystkich konkursach upływa 15 marca 2018 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-12-15-ogloszenia-konkursow-e6-so2-u2.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.