Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:39:16
Odwiedziło nas: 9239459 gości (dzisiaj: 1397, wczoraj: 1563)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
19 grudnia 2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2.

ETIUDA 2

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r.

Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:

 • Jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe;
 • w których wnioskodawca zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym  w jednym z krajów ujętych w regulaminie NCN.

Stypendium doktorskie obejmuje środki finansowe na:

 • Stypendium naukowe w wysokości 4 500 zł miesięcznie, przyznawane na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 • Pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie;
 • Pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego przyznawane w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy, a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2018 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 6 w kwocie 15 mln zł.

SONATINA 2

Konkurs dotyczy projektów badawczych, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

 • Posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r.
 • Nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku naukowym , naukowo-dydaktycznym lub badawczo-technicznym w jednostce naukowej i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 • Mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

 • Osoby fizyczne;
 • Jednostki naukowe, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej;
 • Podstawowe jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • Instytuty badawcze;
 • Międzynarodowej instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

 • Które przewidują realizację projektów badawczych w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN;
 • W których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 albo 36 miesięcy;
 • W których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą;
 • W których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu
 • W którym kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Jednostka naukowa będąca miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • Zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego;
 • Realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 • Realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego ośrodku naukowym, w tym: środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie oraz środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w kwocie 30 mln zł.

UWERTURA 2

Konkurs dotyczy staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o  finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Jego celem jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:

 • Posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
 • Pełnił lub pełni rolę kierownika w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursów NCN;
 • Nie jest laureatem konkursu ERC;
 • Przedstawi opis projektu badawczego w którym będzie wskazany jako kierownik projektu we wniosku składanym w konkursie ERC;
 • Zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC;
 • Wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na realizację stażu.

Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:

 • Pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie;
 • Pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży w konkursie UWERTURA 2 w kwocie 2 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków we wszystkich konkursach upływa 15 marca 2018 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-12-15-ogloszenia-konkursow-e6-so2-u2.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.