Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow MRPO, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:19:31
Odwiedziło nas: 9236695 gości (dzisiaj: 196, wczoraj: 1365)
Fundusze krajowe
MRPO, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej
06 lutego 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej, w tym realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie parków krajobrazowych.

Wnioski mogą być składane przez następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
  • parki krajobrazowe,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • administracja rządowa,
  • parki narodowe,
  • jednostki naukowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 460 908,03 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 1 marca 2018 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/dzialanie-6-2-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-typ-projektow-d--rozwoj-osrodkow-edukacji-ekologicznej---rpmp-06-02-00-iz-00-12-114-17.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.