Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow MRPO, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lutego 2018 18:58:46
Odwiedziło nas: 8678275 gości (dzisiaj: 1236, wczoraj: 4299)
Fundusze krajowe
MRPO, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej
06 lutego 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej, w tym realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie parków krajobrazowych.

Wnioski mogą być składane przez następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
  • parki krajobrazowe,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • administracja rządowa,
  • parki narodowe,
  • jednostki naukowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 460 908,03 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 1 marca 2018 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/dzialanie-6-2-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-typ-projektow-d--rozwoj-osrodkow-edukacji-ekologicznej---rpmp-06-02-00-iz-00-12-114-17.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.