Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 3:13:00
Odwiedziło nas: 9165941 gości (dzisiaj: 110, wczoraj: 1401)
Fundusze międzynarodowe
Eureka - konkurs 1/2018
28 lutego 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach Inicjatywy Eureka. Jest to zdecentralizowana sieć 41 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Projekty Eureki powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:

  • realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
  • ukierunkowanie rynkowe, czyli przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
  • cywilny cel projektu.

W Inicjatywie EUREKA współpraca partnerów może być realizowana w ramach:

  • projektów partnerskich,
  • projektów umbrelli ? tematyka projektów definiowana przez międzynarodowych ekspertów naukowych i przemysłowych z danej dziedziny techniki,
  • projektów klastra ? definiowanych i zarządzanych przez grupy przedsiębiorstw, w określonej dziedzinie techniki.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie jest:

  • konsorcjum naukowe tj. grupa jednostek organizacyjnych w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę i co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
  • przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
  • grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzą co najmniej dwa przedsiębiorcy, w tym co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

 

Dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

 

Termin nadsyłania wniosków upływa: 23 kwietnia 2018 r.

 

Szczegółowe informacje o naborach wniosków można znaleźć na stronie NCBiR:  http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/aktualnosci/art,5993,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12018.html.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.