Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:32:29
Odwiedziło nas: 9735993 gości (dzisiaj: 8783, wczoraj: 1882)
Nabór na studia doktoranckie (lata 2018-2022)

Odstąpienie od uruchomienia kolejnej edycji studiów doktoranckich

Na podstawie § 5 ust. 1 Warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie, lata 2018-2022, prowadzone w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym przyjętych Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB nr 6/208 z 22 marca 2018 r. na skutek zbyt małej liczby kandydatów na studia doktoranckie postępowanie rekrutacyjne zostało przerwane.

Instytut Zootechniki PIB odstąpił od uruchomienia studiów doktoranckich (na lata 2018-2022) w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika oraz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina biotechnologia.

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne
Studia Doktoranckie (studia trzeciego stopnia)
lata 2018-2022
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika oraz
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina biotechnologia

łączna liczba miejsc - 13

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia z zakresu zootechniki, biotechnologii (lub innych dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, weterynarii, dyscypliny z dziedziny nauk biologicznych) i uzyskały tytuł zawodowy magistra (lub magistra inżyniera, lekarza weterynarii) a także osoby, które są beneficjentami programu "Diamentowy grant".

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursowej oceny: dokumentacji złożonej przez kandydata i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia doktoranckie winni przesłać lub złożyć kompletne nw. dokumenty w Sekretariacie Studiów Doktoranckich lub Sekretariacie Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2018 roku (decyduje data wpływu):

  1. podanie do Dyrektora o przyjęcie na studia doktoranckie z określeniem zainteresowań naukowych,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych a jeżeli kandydat nie posiada dyplomu ukończenia studiów wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów oraz suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu - indeks),
  3. beneficjenci diamentowego grantu dołączają zaświadczenie od dziekana wydziału potwierdzające odbywanie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  4. życiorys w formie Curriculum Vitae,
  5. wypełniony kwestionariusz osobowy i karta kwalifikacyjna (do pobrania ze strony internetowej Instytutu),
  6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ogólna znajomość języka angielskiego) lub certyfikat dotyczący znajomości języka obcego nowożytnego wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261) - jeśli kandydat taki dokument posiada,
  7. dokument stwierdzający posiadanie innych kwalifikacji, przydatnych doktorantowi w studiach doktoranckich - jeśli kandydat taki dokument posiada,
  8. adres do korespondencji (pocztowy, elektroniczny i nr telefonu),
  9. dwie aktualne kolorowe fotografie (spełniające wymagania dla dowodów osobistych).

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach k. Krakowa, ul. Krakowska 1.

Planowany termin rozmów z kandydatami: 7 września 2018 roku

Liczba miejsc - 13. Studia stacjonarne są bezpłatne.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48 666081191

Zgłoszenia

Zgłoszenia (z dopiskiem "Rekrutacja Studia") należy przesyłać na adres:

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sekretariat Studiów Doktoranckich
dr inż. Joanna Nowak
32-083 Balice, ul. Krakowska 1
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. 666081191

Pliki do pobrania

Uchwały Rady Naukowej

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.