Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Studia Doktoranckie arrow Nabór na studia doktoranckie (lata 2018-2022)
Dzisiaj jest: poniedziałek, 18 marca 2019 21:29:02
Odwiedziło nas: 9324592 gości (dzisiaj: 1800, wczoraj: 1558)
Nabór na studia doktoranckie (lata 2018-2022)

Odstąpienie od uruchomienia kolejnej edycji studiów doktoranckich

Na podstawie § 5 ust. 1 Warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie, lata 2018-2022, prowadzone w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym przyjętych Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB nr 6/208 z 22 marca 2018 r. na skutek zbyt małej liczby kandydatów na studia doktoranckie postępowanie rekrutacyjne zostało przerwane.

Instytut Zootechniki PIB odstąpił od uruchomienia studiów doktoranckich (na lata 2018-2022) w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika oraz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina biotechnologia.

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne
Studia Doktoranckie (studia trzeciego stopnia)
lata 2018-2022
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika oraz
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina biotechnologia

łączna liczba miejsc - 13

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia z zakresu zootechniki, biotechnologii (lub innych dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, weterynarii, dyscypliny z dziedziny nauk biologicznych) i uzyskały tytuł zawodowy magistra (lub magistra inżyniera, lekarza weterynarii) a także osoby, które są beneficjentami programu "Diamentowy grant".

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursowej oceny: dokumentacji złożonej przez kandydata i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia doktoranckie winni przesłać lub złożyć kompletne nw. dokumenty w Sekretariacie Studiów Doktoranckich lub Sekretariacie Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2018 roku (decyduje data wpływu):

  1. podanie do Dyrektora o przyjęcie na studia doktoranckie z określeniem zainteresowań naukowych,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych a jeżeli kandydat nie posiada dyplomu ukończenia studiów wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów oraz suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu - indeks),
  3. beneficjenci diamentowego grantu dołączają zaświadczenie od dziekana wydziału potwierdzające odbywanie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  4. życiorys w formie Curriculum Vitae,
  5. wypełniony kwestionariusz osobowy i karta kwalifikacyjna (do pobrania ze strony internetowej Instytutu),
  6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ogólna znajomość języka angielskiego) lub certyfikat dotyczący znajomości języka obcego nowożytnego wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261) - jeśli kandydat taki dokument posiada,
  7. dokument stwierdzający posiadanie innych kwalifikacji, przydatnych doktorantowi w studiach doktoranckich - jeśli kandydat taki dokument posiada,
  8. adres do korespondencji (pocztowy, elektroniczny i nr telefonu),
  9. dwie aktualne kolorowe fotografie (spełniające wymagania dla dowodów osobistych).

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach k. Krakowa, ul. Krakowska 1.

Planowany termin rozmów z kandydatami: 7 września 2018 roku

Liczba miejsc - 13. Studia stacjonarne są bezpłatne.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48 666081191

Zgłoszenia

Zgłoszenia (z dopiskiem "Rekrutacja Studia") należy przesyłać na adres:

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sekretariat Studiów Doktoranckich
dr inż. Joanna Nowak
32-083 Balice, ul. Krakowska 1
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. 666081191

Pliki do pobrania

Uchwały Rady Naukowej

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.