Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Współpraca międzynarodowa
Dzisiaj jest: poniedziałek, 18 marca 2019 21:26:10
Odwiedziło nas: 9324548 gości (dzisiaj: 1756, wczoraj: 1558)
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W 2007 ROKU
Spis treści
Strona 1
Strona 2
Strona 3

UDZIAŁ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI - PIB W PROJEKTACH EUROPEJSKICH

1. Tytuł projektu: "W kierunku samo-równoważących się lokalnych europejskich ras bydła" ("Towards self-sustainable European regional cattle breeds EURECA").

W realizacji grantu udział bierze 9 państw UE. Koordynatorem jest Centre for Genetic Resources (CGN) w Wageningen-Holandia. Grant dotyczy 15 europejskich ras bydła objętych rezerwą genetyczną, które poddane są szczegółowej analizie genetycznej i społeczno-gospodarczej.

W badaniach uwzględnia się dwie kategorie ras:

 • lokalne rasy samo-równoważące się, o stabilnej lub rosnącej liczbie. Niektóre z tych ras były/są objęte programami ochrony, inne nie;
 • lokalne rasy o malejącej populacji. Niektóre z tych ras były/są objęte programami ochrony, inne nie. Badanie ras to głównie analiza jakościowa, choć zebrana zostanie znaczna ilość danych liczbowych.

Dla każdej z ras oceniane są następujące aspekty, obejmujące okres ostatnich 20-30 lat:

 • Dane podstawowe:
  • wielkość i rozkład rasy;
  • produkcyjność rasy, w tym profil produktów na rynku hurtowym i detalicznym (np. rynki produktów specjalistycznych/niszowych a rynek masowy);
  • dochodowość rasy (porównanie z rasami komercyjnymi/szeroko wykorzystywanymi).

Wszystkie te parametry zostaną odniesione do zmian w systemach rolno/produkcyjnych.

 • Hodowla:
  • programy hodowlane/selekcyjne, programy krzyżowania, w tym typ hodowców/organizacji hodowlanych i kryteria podejmowania decyzji o kontynuacji lub zaprzestaniu użytkowania rasy;
  • ocena zmienności genetycznej rasy.
 • Znaczenie w rolnictwie:
  • społeczno-gospodarczy profil rolników, znaczenie rasy przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach w gospodarstwie, motywacja rolników dla utrzymania lub rezygnacji z rasy;
  • liczba i klasyfikacja gospodarstw w obrębie sektora.
 • Wdrożone działania ochronne, w tym motywacja i rola różnych udziałowców (rolnicy, hodowcy, organizacje zajmujące się ochroną, organizacje rządowe, itd.), wskaźniki sukcesów lub niepowodzeń (ich brak).
 • Strategie, ustawodawstwo, ograniczenia/kontekst sanitarny, rozróżnienie między czynnikami wspierającymi i zagrażającymi zrównoważeniu rasy (w tym rola określonych mechanizmów ochrony i promocji produktów rynkowych, np. wskazówki geograficzne i oznaczenie pochodzenia).

Ponadto, dla kilku (2-3) wybranych ras oszacowana zostanie całkowita ekonomiczna wartość rasy, w tym wartość użytkowa rynkowa (dla hodowli i produkcji), wartość opcjonalna związana z utrzymaniem tych wartości użytkowych oraz wartość pośrednia i nieużytkowa (np. wartość kulturowa/bytowa, ochrona krajobrazu), które w tym przypadku trudno oddzielić od siebie.

Dotychczas w Polsce przeprowadzono ankietyzację 30 wytypowanych gospodarstw utrzymujących bydło rasy polskiej czerwonej oraz 3 organizacji hodowlanych działających na rzecz tej rasy. Rozpoznano również stan nasienia buhajów czystorasowych zgromadzonego w Banku Materiałów Biologicznych w IZ - PIB w Balicach oraz stan ilościowy zamrożonych zarodków.

2. Tytuł projektu: Centrum Innowacji Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

 • Uruchomienie Centrum Innowacji IZ - PIB.
 • Nawiązanie i wzmocnienie partnerstwa z instytucjami norweskimi, dotyczącymi współpracy w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Przygotowanie wniosku w ramach naboru projektów indywidualnych MF EOG pt.: "Program zmniejszania energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych Instytutu Zootechniki - PIB i wzorcowego wdrożenia dla produkcji zwierzęcej".

Realizatorzy (w tym koordynator projektu):

 • Uniwersytet w Oslo.
 • Norweskie podmioty konsultacyjno-doradcze: Karrieresenteret for Rana, Hemnes og Nesna; New Energy performance AS-NEPAS.

Krótki opis efektów dotychczasowej realizacji:

 • Uruchomione Centrum Innowacji IZ - PIB.
 • Złożony wniosek w ramach naboru projektów indywidualnych MF EOG.
 • Wizyta przedstawiciela Instytutu Zootechniki - PIB w Norwegii i przedstawicieli norweskich partnerów w Instytucie w Krakowie.


 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.