Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Współpraca międzynarodowa
Dzisiaj jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 18:38:14
Odwiedziło nas: 9174398 gości (dzisiaj: 1098, wczoraj: 1962)
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W 2007 ROKU
Spis treści
Strona 1
Strona 2
Strona 3

Directions
International Working Group & 6th PMU – Meeting
June, 16th-17th 2008, Kraków

3. Tytuł projektu: Koordynacja Polityki Badań, Rozwoju i Innowacyjności (B+R+I) oraz jej spójności z innymi obszarami polityki nowych krajów członkowskich.

Celem strategicznym projektu jest podniesienie efektywności oraz spójności polityki badawczej na poziomie europejskim, krajowym oraz regionalnym, poprzez koordynację oraz wykorzystanie współzależności i rezultatów równoległych działań programowych opartych o współpracę partnerów projektu.

W wyniku współdziałania partnerów w projekcie wysokiej jakości propozycje, wspierane przez konsorcjum COGNAC, zostaną przedłożone do 7. Programu Ramowego (nie mniej niż 2) opracowując w ten sposób skuteczny i dynamiczny proces wspólnego uczenia się (stworzony specjalnie na tę okazję), przekazywania "sprawdzonych metod postępowania" oraz wypracowywania odpowiednich wzorców we wszystkich obszarach projektu.

Realizatorzy:

 1. Regional Development Council in the North Great Plain, Debrecen-Węgry (koordynator projektu: Marta Volgyine-Nadaban),
 2. University of Debrecen, Debrecen-Węgry
 3. Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Budapeszt-Węgry,
 4. Kosice Self-Governing Region, Koszyce-Słowacja,
 5. Technical University of Koszyce-Słowacja,
 6. Junta De Castilla y Leon, Valladolid-Hiszpania,
 7. Fundacion CARTIF, Boecillo-Hiszpania,
 8. Offices of the government of the province of Styria, Graz-Austria,
 9. Joanneum Research Forschungsgesellschaft GmbH, Graz-Austria,
 10. District Administration Stara Zagora, Stara Zagora-Bułgaria,
 11. Applied Research And Communications Fund, Sofia-Bułgaria,
 12. Regional Authority of the Zlin Region, Zlin-Republika Czeska,
 13. Tomas Bata University in Zlin, Zlin-Republika Czeska,
 14. Krakowski Park Technologiczny, Kraków-Polska,
 15. Instytut Zootechniki - PIB, Kraków-Polska

Krótki opis efektów dotychczasowej realizacji:

 • Udział w spotkaniach regionalnych, spotkaniach grup roboczych i Krajowych Koordynatorów oraz konferencjach międzynarodowych: (marzec 2007, Koszyce-Słowacja; czerwiec 2007, Valladolid-Hiszpania; październik 2007, Zlin-Republika Czeska).
 • Gromadzenie informacji odnośnie regionalnych działań na polu badań i innowacyjności oraz sprawdzonych metod postępowania.
 • Wkład w opracowanie zaleceń i wspólnych przedsięwzięć.
 • Złożenie wspólnie z hiszpańskimi partnerami projektu konsorcjum w 7 Programie Ramowym, na temat: "Współpraca Jednostek Badawczych przy tworzeniu Banku Zasobów Genetycznych".

4. Tytuł projektu: Klaster Life Science Kraków - Organizacja małopolskiego klastra (grupy tematycznej) jednostek badawczych, szkoleniowych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z Małopolski, działających w obszarze Life Sciences (Nauk o Życiu) i współpracujących z innymi klastrami z innych krajów europejskich, działających w tej samej dziedzinie nauki.

Zadaniem "Klastra LifeScience Kraków" jest pomoc w aranżowaniu wspólnych przedsięwzięć podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnego zadania, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

IZ-PIB uczestniczył w ramach klastra w stworzeniu, podgrupy tematycznej, działającej w obszarze biotechnologii, której celem jest organizacja współpracy różnych jednostek naukowo-badawczych w tej dziedzinie naukowej, zawiązywanie konsorcjów poszukiwania partnerów, a wreszcie przygotowywanie europejskich projektów badawczych, finansowanych lub współfinansowanych przez Komisję Europejską.

Realizatorzy:

 • CITTRU Uniwersytet Jagielloński - Kraków, koordynator projektu.
 • Ouest Oligopole - Francja,
 • Ouest Genopele (OGP) - Francja,
 • Rada Regionu Bretania - Francja,
 • Rada Regionu Pays de la Loire - Francja,
 • 55 francuskich szkół wyższych i instytutów badawczych (m.in.: AFFSA, CNRS, IFREMER, INSERM, INRA) - Francja,
 • 50 instytucji z Polski, w tym Instytut Zootechniki - PIB oraz uczelnie.  

Krótki opis efektów dotychczasowego uczestnictwa w pracach klastra:

Pracownicy IZ - PIB uczestniczyli w projekcie "Wsparcie na rozwój klastra", w ramach którego realizowali zadanie finansowane ze środków projektu, polegające na wizytach studyjnych w czterech wybranych Krajowych Bankach Zasobów Genetycznych (Praga, Oslo, Paryż, Amsterdam). W wyniku tych wizyt wyłoniono partnerów, z którymi IZ - PIB będzie współpracował przy realizacji polskiego Krajowego Banku Zasobów Genetycznych. 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.