Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Zaproszenie do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską oraz Polską a Słowacją
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:37:43
Odwiedziło nas: 9239436 gości (dzisiaj: 1374, wczoraj: 1563)
Fundusze międzynarodowe
Zaproszenie do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską oraz Polską a Słowacją
11 maja 2018

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską oraz Polską a Słowacją

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską oraz Polską a Słowacją.

Z wnioskami o finansowanie w ramach obu programów mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
 • instytuty badawcze
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem obu naborów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Czech oraz z Polski i Słowacji.

Środki na projekty w ramach obu naborów są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i w  Czechach oraz w Polsce i Słowacji.

Przedstawione projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Maksymalny czas realizacji projektu to 2 lata.

W obu naborach strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).

Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską organizowana jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej - NAWA (Polska) oraz Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Czech - MŠMT (Czechy).

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20.000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 • Koszty podróży naukowców polskich do Czech - maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2.000 PLN;
 • Koszty pobytu naukowców czeskich w Polsce - maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350 PLN dziennie;
  • w przypadku dłuższych pobytów - 4.200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Termin nadsyłania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Czeską upływa 29 czerwca 2018 r.

Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Słowacją jest organizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej - NAWA (Polska) oraz Słowacką Agencją Badań i Rozwoju - SRDA (Słowacja).

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20.000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 • Koszty podróży naukowców polskich do Słowacji - maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2.000 PLN;
 • Koszty pobytu naukowców słowackich w Polsce - maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350 PLN dziennie;
  • w przypadku dłuższych pobytów - 4.200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Termin nadsyłania wniosków upływa 2 lipca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.