Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie w ramach projektu VOTRIS - Erasmus+
Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 sierpnia 2019 6:21:13
Odwiedziło nas: 9631377 gości (dzisiaj: 529, wczoraj: 2134)
Aktualności: Inne wydarzenia
Spotkanie w ramach projektu VOTRIS - Erasmus+
07 czerwca 2018

Short-term joint staff training event - PolskaW ramach realizacji projektu "VOTRIS - Transfer of good practices within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector" w dniach 13-17.05.2018 w Instytucie Zootechniki PIB gościła grupa przedstawicieli instytucji naukowych: Instytutu Rolniczego ze Starej Zagory (Bułgaria), Instytutu Zootechniczego w Pradze-Uhrineves  (Czechy), Fundacji Agro Management Tools przy Uniwersytecie Wageningen UR (Holandia) oraz Instytutu Zootechnicznego przy Litewskim Uniwersytecie Nauk Medycznych w Kownie.

Spotkanie szkoleniowe "Short-term joint staff training event" będące elementem działań projektowych, służyło osiągnięciu dwóch zasadniczych, wyznaczonych w projekcie celów, podniesieniu kwalifikacji personelu poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie usług edukacyjnych świadczonych przez instytucje zaangażowane w projekt oraz budowie sieci wspomagającej wielostronną wymianę informacji i doświadczeń naukowych.

Głównym działaniem wspierającym tworzenie sieci sprzyjającej wymianie informacji naukowych było zapoznanie gości z zakresem prac badawczych prowadzonych przez IZ PIB. Obszerna prezentacja, której dokonali kierownicy poszczególnych Zakładów Naukowych i Działu Analityki Laboratoryjnej pozwoliła przybliżyć pola naukowej aktywności oraz największe osiągnięcia Instytutu. Podczas zwiedzania laboratoriów Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt  i Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji goście mieli możliwość poznania szczegółów badań prowadzonych w naszej placówce. Wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji zainteresowań naukowych był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział naukowcy Instytutu i zagraniczni goście.

Wizyty w laboratoriach oraz na fermie w Aleksandrowicach były znakomitą szansą do zaprezentowania sprzyjającej transferowi wiedzy dobrej praktyki, którą można określić jako "ścieżkę edukacyjną". To rozwiązanie wypracowane na podstawie współpracy ze szkołami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego czy innymi placówkami naukowymi pozwala gościom odwiedzającym Instytut zapoznać się z profilem prowadzonych tu prac badawczych i zadaniami stawianymi przez Instytutem.

Usługi o charakterze edukacyjnym, szkolenia, seminaria, warsztaty odbywają się również w Zakładach Doświadczalnych IZ PIB. Jedną z najbardziej aktywnych na tym polu placówek jest Zakład Doświadczalny w Pawłowicach. Niestety dystans uniemożliwiał wizytę zagranicznych gości w tym zakładzie. Dlatego też sięgnięto po rozwiązanie, które również ma charakter dobrej praktyki - telekonferencyjne połączenie online. Metoda ta nie tylko umożliwiła zaprezentowanie prac i dokonań Zakładu, ale przede wszystkim pokazała potencjał drzemiący w nowoczesnych środkach łączności i przekazywania informacji.

Transfer wiedzy z nauki do praktyki to także bezpośrednia współpraca pomiędzy Instytutem Zootechniki PIB a rolnikami i firmami sektora rolniczego. Bardzo duże wrażenie na wszystkich gościach wywarł wyjazd studyjny do Kombinatu Rolnego Kietrz. Współpraca z dużym zakładem rolnym to szansa dla nauki nie tylko na pozyskiwanie danych nieosiągalnych w inny sposób, ale także możliwość testowania i przekazywania rozwiązań wypracowanych w Instytucie wprost do końcowego odbiorcy.

Podczas podsumowania wizyty uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność sięgania po nowoczesne rozwiązania komunikacyjne (w tym szczególnie media społecznościowe) jako sposób docierania i przekazywania wiedzy bezpośrednio do rolnika, zwłaszcza młodego. Drugą istotną konkluzją była konieczność bezpośredniej współpracy z rolnikami i firmami sektora rolniczego w zakresie szeroko rozumianych usług edukacyjnych, głównie ze względu na możliwość bezpośredniego, prostego i szybkiego rozpoznania potrzeb rynku i uzyskania informacji zwrotnych w odniesieniu do prowadzonych badań.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.