Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019 21:52:05
Odwiedziło nas: 9288029 gości (dzisiaj: 1435, wczoraj: 1773)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
18 czerwca 2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursu: SHENG 1, SONATA BIS 8, MAESTRO 10, HARMONIA 10. Do konkursów mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania podstawowe. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych mogą wystąpić m.in. jednostki naukowe i konsorcja naukowe.

SHENG 1

W konkursie SHENG 1 finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. W konkursie rozpatrywane będą wnioski, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu naukowego oraz kierownik chińskiego zespołu naukowego.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych

 • które obejmują wyłącznie dyscypliny naukowe z obszaru nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybrane dyscypliny nauk społecznych;
 • których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest mniejsza niż 250 tys. zł.

Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w konkursie SHENG 1 w kwocie 40 mln zł.

SONATA BIS 8

SONATA BIS 8 to konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 36, 48 albo 60 miesięcy;
 • w których kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
 • w których poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy;
 • w realizację których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA BIS 8 w kwocie 120 mln zł.

MAESTRO 10

Konkurs MAESTRO 10 dotyczy projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych

 • których okres realizacji wynosi 36, 48 albo 60 miesięcy;
 • w których kierownik projektu wskaże od 5 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
 • w realizacji których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;
 • w realizacji których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 10 w kwocie 40 mln zł.

HARMONIA 10

HARMONIA 10 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
 • w których kierownik projektu, wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
 • w których wiodący partner zagraniczny, wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
 • których wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:
  • 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy,
  • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące,
  • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy;
 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowobadawczej.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu HARMONIA 10 w kwocie 40 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków w w/w konkursach upływa 17 września 2018 r.


Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-06-15-ogloszenie-konkursow.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.