Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow 26. KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019 21:49:51
Odwiedziło nas: 9288003 gości (dzisiaj: 1409, wczoraj: 1773)
Fundusze międzynarodowe
26. KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET
02 lipca 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 26. konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy CORNET, której głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich. Są one inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Wnioskodawcą w ramach inicjatywy CORNET jest zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W międzynarodowym projekcie bierze również udział jednostka naukowa, spełniająca kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.

Dofinansowanie może być przyznane zrzeszeniu, które:

  1. Nie działa dla zysku, lub wypracowany zysk przeznacza w całości na cele statutowe;
  2. Zrzesza podmioty wg kryterium branżowego;
  3. Zrzesza minimum 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, lub mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią co najmniej 50% członków zrzeszenia;
  4. Posiada przejrzyste reguły przynależności i jest otwarte dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z danej branży;
  5. Prowadzi działania mające na celu identyfikację potrzeb badawczych swoich członków i/lub działania badawczo-rozwojowe na ich rzecz.

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską. Dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:

  • Do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową;
  • Do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Termin nadsyłania wniosków upływa 26 września 2018 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,6337,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-26-konkursie.html.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.