Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Pierwsze warsztaty Grupy Roboczej in situ Europejskiego Regionalnego Punktu Kontaktowego (ERFP)
Dzisiaj jest: sobota, 30 maja 2020 23:31:39
Odwiedziło nas: 10519408 gości (dzisiaj: 3859, wczoraj: 4229)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
Pierwsze warsztaty Grupy Roboczej in situ Europejskiego Regionalnego Punktu Kontaktowego (ERFP)
16 lipca 2018

W dniach 7-8 maja 2018 roku odbyło się w Bonn (Niemcy) pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. ochrony in-situ zwierząt gospodarskich, powstałej w ramach Europejskiego Regionalnego Punktu Kontaktowego FAO.

W spotkaniu uczestniczyli: V-ce Dyrektor Niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Rolnictwa i Żywności (BLE) Christine Natt, Krajowy koordynator ds. zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Ministerstwie Żywności i Rolnictwa Niemiec Jan Hendrik Schneider, Przewodniczący Grupy Roboczej in-sit;u Sebastian Winkel (Niemcy), Mojca Simcic (Słowenia) - Sekretariat ERFP, Beate Berger (Austria) - Komitet Sterujący ERFP oraz krajowi koordynatorzy ds. zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz ich współpracownicy z Albanii, Holandii, Islandii, Francji, Serbii, Łotwy, Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Grecji, Finlandii, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Polskę reprezentował Krajowy koordynator, dr Grażyna Polak.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem Christine Natt, która przedstawiła zakres działań BLE ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Następnie Jan Hendrik Schneider wyjaśnił strukturę zarządzania zasobami genetycznymi w Niemczech. Przewodniczący Grupy Roboczej Sebastian Winkel omówił kwestie organizacyjne i program spotkania, a Beate Berger z Komitetu Sterującego ERFP zadania i obowiązki nowej Grupy roboczej oraz wyniki Task Force ERFP In situ Conservation, którego dwuletnia działalność dała podstawy do stworzenia Grupy Roboczej in-situ.

W dalszej części przedstawiono prezentacje związane z proponowaną tematyką działalności: Projekt Genres Bridge stanowi wspólną propozycję trzech sieci ECPGR (odpowiedzialny za zasoby genetyczne roślin), EUFORGEN (odpowiedzialny za zasoby genetyczne lasów) i ERFP. Celem jest wzmocnienie współpracy i opracowanie strategii UE dla tych trzech obszarów. Projekt będzie finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu wspierania badań "Horyzont 2020", a grupy robocze ERFP będą intensywnie zaangażowane w jego prace. Na podstawie tych dwóch prezentacji Grupa robocza omawiała plan pracy na następne cztery lata.

Określono pięć priorytetowych zadań do wykonania:

  1. Katalogowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony in situ (lider zadania: Coralie Danchin-Burge - Francja).
  2. Opracowanie wytycznych ERFP w zakresie ochrony ras transgranicznych in situ(lider zadania: Sebastian Winkel - Niemcy).
  3. Praca nad środkami wsparcia ochrony in situ(lider zadania: Srdjan Stojanovic - Serbia).
  4. Wspieranie inicjatywy pilotażowej w zakresie transgranicznej ochrony in situ (lider zadania: Sebastian Winkel - Niemcy).
  5. Opracowanie dokumentu przedstawiającego stanowisko ERFP w sprawie planowanego budżetu dla Wspólnej Polityki Rolnej (kierownik zadania: Beate Berger - Austria).

W kolejnym dniu zaprezentowano różne sposoby ochrony in situ w Finlandii, Francji, na Litwie, w Polsce i Hiszpanii.

W trakcie dyskusji poruszono problemy: inwentaryzacji lokalnych ras drobiu w Finlandii, utrzymywania ras lokalnych/rodzimych w ośrodkach rehabilitacyjnych i prewencyjnych, ochrony zasobów genetycznych pszczół, zwłaszcza endemicznego w Europie podgatunku pszczoły środkowoeuropejskiej, spadku liczebności koniowatych we Francji w wyniku zamykania stad państwowych, etykietowania produktów od ras rodzimych oraz wysiłków podejmowanych w tym kierunku w Hiszpanii. Ponadto dyskusja podkreśliła znaczenie motywowania hodowców do utrzymywania zwierząt hodowlanych (populacji aktywnej).

Spotkanie podsumował Przewodniczący grupy - Sebastian Winkel, podkreślając różnorodność problemów i zadań jakie stoją przed członkami Grupy Roboczej in-situ.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.