Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Informacje arrow Wyjazd studyjny do hiszpańskiego regionu Andaluzji (KSOW 2014-2020)
Dzisiaj jest: piątek, 03 lipca 2020 14:41:37
Odwiedziło nas: 10623239 gości (dzisiaj: 751, wczoraj: 1274)
Aktualności: Informacje
Wyjazd studyjny do hiszpańskiego regionu Andaluzji (KSOW 2014-2020)
07 sierpnia 2018

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy realizuje operację pt.: "Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji".

Cel operacji:

Celem wyjazdu studyjnego do Hiszpanii, a konkretnie do regionu Andaluzji, jest poszerzenie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i dystrybucji. Realizacja zaplanowanego celu będzie możliwa dzięki wymianie wiedzy, wykładom i prezentacjom wygłaszanym i przedstawianym przez uznanych specjalistów - naukowców na Uniwersytecie w Kordobie oraz doradców ministerstwa rolnictwa, rolników i producentów z regionu Andaluzji, a także w praktyce poprzez zapoznanie się z wytwarzaniem i marketingiem wybranych produktów regionalnych i tradycyjnych, które pochodzą z tego obszaru i zaznajomienie się z produkcją certyfikowanych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mięs, wędlin oraz serów). Niebagatelną wartość będą miały także informacje odnoszące się do długoletniego doświadczenia z zakresu produkcji tego rodzaju specjałów i historycznych, tradycyjnych sposobów ich wytwarzania na terenie Andaluzji - regionie, który ze względu na swoje zróżnicowanie i specyfikę geograficzną jest wyjątkowym obszarem produkcji rolniczej w Hiszpanii i Europie. Kompilacją poruszanej podczas wyjazdu problematyki będą publikacje z zakresu aktualnego stanu dyscypliny certyfikowanych produktów pochodzenia rolniczego w Hiszpanii i Polsce, podkreślające znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości, ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów, ujęte i opublikowane w postaci monografii. Ponadto, równie ważną inicjatywą będzie równoczesne i późniejsze upowszechnienie wiedzy nabytej przez zespół nie tylko przez wspomniane publikacje, ale także przez uczestnictwo w wykładach i spotkaniach uniwersyteckich i doradczych na terenie Andaluzji, a następnie w Polsce, co koresponduje z przyjętym działaniem, którego przedmiotem jest ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Status podmiotu mają tutaj także uczestnicy zespołu wraz z doradztwem i organizacjami rolniczymi. Przyjęte cel i działanie w ramach tej operacji odpowiadają zapisom priorytetu, mówiącym o przetwarzaniu i wprowadzaniu produktów rolnych do obrotu, a także promowania dobrostanu zwierząt, wspierania organizacji łańcucha dostaw w żywności i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wyjazd studyjny pozwoli także na zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwalającej i wskazującej na możliwość wytwarzania produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego. Ich produkcja, przetwórstwo i marketing mają bowiem służyć wzmocnieniu potencjału ekonomicznego wsi, dywersyfikacji produkcji w kierunku zwiększania jej wartości dodanej, a także atrakcyjności danego regionu.

Grupa docelowa operacji:

Trzon grupy docelowej operacji stanowić będą pracownicy naukowi jednostek badawczych (instytuty, uczelnie) z wiodącą rolą Instytutu Zootechniki PIB, aktywnych na styku sektora rolnictwa oraz ochrony środowiska. Dodatkowo w skład grupy wchodzić będą przedstawiciele organizacji rolników i hodowców, służb doradczych, administracji rządowej i terytorialnej oraz samorządu, a także zainteresowani poruszaną problematyką.

Grupa, wyodrębniona ze środowiska naukowego oraz z instytucjonalnego otoczenia wsi i rolnictwa, zajmuje się oraz przyczynia do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa lokalnego i zielonej gospodarki.

W ramach operacji zaplanowano:

Spotkania i dyskusje, obejmujące wykłady, prezentacje i wymianę wiedzy w zakresie produkcji zwierzęcej oraz certyfikowanych produktów regionalnych:

  • Uniwersytet w Kordobie - wydział produkcji zwierzęcej;
  • Stowarzyszenie Rolników Andaluzji w Kordobie;
  • Centrum Badań i Kształcenia Rolnictwa w Kordobie;
  • Spółdzielnia rolno - spożywcza;
  • Zakład produkcji mięs ekologicznych w Sewilli;
  • Stowarzyszenie promujące produkcję ekologiczną i świadomą konsumpcję w Sewilli;
  • Stowarzyszenie przedsiębiorców żywności Andaluzji w Sewilli;
  • Fermy utrzymujące zwierzęta ras zachowawczych w okolicach Kordoby i Sewilli.

Planowane rezultaty:

Upowszechnianie i wymiana wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwalającej i wskazującej na możliwość wytwarzania produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego.

Publikacja monografii z zakresu aktualnego stanu problematyki certyfikowanych produktów pochodzenia rolniczego w Hiszpanii i Polsce, podkreślająca znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.