Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskiego
Dzisiaj jest: piątek, 19 kwietnia 2019 12:46:47
Odwiedziło nas: 9377593 gości (dzisiaj: 1005, wczoraj: 1965)
Fundusze krajowe
1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskiego
10 października 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 38 593 380 zł.

Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu ubiegać można się o środki na finansowanie przedsięwzięć służących wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo - badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo - rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

 • jednostki naukowe,
 • uczelnie
 • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa.

W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące:

 • działalności gospodarczej - w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • działalności gospodarczej i niegospodarczej - w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu:
  1. części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu,
  2. części niegospodarczej infrastruktury, z zastrzeżeniem, że infrastruktura powstała w ramach projektu będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej w zakresie przekraczającym 20% całkowitej rocznej wydajności tej infrastruktury.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, przy czym maksymalny poziom dofinansowania:

 • w odniesieniu do części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności niegospodarczej wynosi 100%.
 • w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności gospodarczej, wynosi 50%. Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że wsparcie udzielane w ramach działania stanowić będzie pomoc państwa, w szczególności pomoc na infrastrukturę badawczą, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, pomoc de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 000 zł.

Nabór wniosków będzie trwał od 30 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduja się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-1-1-infrastruktura-badawcza-sektora-nauki---rpmp-01-01-00-iz-00-12-064-18.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.