Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Program im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej
Dzisiaj jest: niedziela, 20 stycznia 2019 14:45:10
Odwiedziło nas: 9235972 gości (dzisiaj: 838, wczoraj: 1011)
Fundusze międzynarodowe
Program im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej
18 października 2018

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu im. Wilhelminy Iwanowskiej. Jego celem jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części studiów doktoranckich w jednostkach zagranicznych.

W ramach konkursu pozyskać można środki na wyjazdy, których celem jest:

  • odbycie części studiów doktoranckich;
  • zrealizowanie części programu "Doktorat wdrożeniowy", zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
  • prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej;
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;
  • inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

O przyznanie stypendium Dyrektora NAWA w ramach Programu im. Iwanowskiej mogą starać się osoby przygotowujące rozprawę doktorską, które są:

  • doktorantami lub
  • w chwili składania wniosku zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych i mają otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione lub
  • realizują program "Doktorat wdrożeniowy"
  • oraz posiadają co najmniej dwie obcojęzyczne publikacje w punktowanych czasopismach z wykazu MNiSW, opublikowane w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę.

Zgodnie z regulaminem wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 6 do 12 miesięcy. Wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 września ani później niż 29 lutego 2020 r. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 6 000 zł lub 9 000 zł miesięcznie, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym - opiekun.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-kariere-program-im-iwanowskiej-ogloszony.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.