Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs na Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
Dzisiaj jest: wtorek, 23 kwietnia 2019 22:24:07
Odwiedziło nas: 9384112 gości (dzisiaj: 1637, wczoraj: 1433)
Fundusze międzynarodowe
Konkurs na Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
31 października 2018

Komisja Europejska informuje o planowanym otwarciu nowych konkursów w programie: "Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials). Mają one pozwolić na zwiększenie konkurencyjności Europy, bezpieczeństwa surowcowego i dobrobytu. Z drugiej strony, jest to wyzwanie, które pozwoli gospodarce UE być bardziej przyjazną środowisku.

Wnioski można składać m.in. w następujących konkursach:

Wzajemne relacje między zmianami klimatycznymi, bioróżnorodością i usługami ekosystemowymi (Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services)

Działania winny prowadzić do określenia jaki wpływ (pośredni i bezpośredni) zmiany klimatyczne wywierają na procesy ekologiczne, bioróżnorodność (obejmującą lądowe i morskie ekosystemy) i usługi ekosystemowe. Powinny one uwzględniać interakcje i sprzężenie zwrotne między zmianami klimatycznymi, a bioróżnorodnością, funkcjami i usługami ekosystemu. Zadania mają uwzględniać działalność klastrową z wybranymi liderami projektów, konsultacje i łączne działania w obszarze zagadnień przekrojowych, uczestnictwo w spotkaniach i działania informacyjne.

Spodziewane rezultaty:

  • bardziej efektywne, zintegrowane strategie ochrony bioróżnorodności oparte na dowodach i zarządzanie ekosystemem w obliczu zmian klimatycznych;
  • wprowadzenie Unii Europejskiej do światowej czołówki w dziedzinie zmian klimatycznych poprzez modele lepiej uzasadniające interakcje i sprzężenie zwrotne pomiędzy bioróżnorodnością, ekosystemami i systemem klimatu;
  • bardziej efektywna adaptacja i łagodzenie zmian klimatycznych;
  • ulepszona integralność, funkcjonalność, elastyczność ekosystemu, świadczenie usług;
  • większa inwestycja w rozwiązania oparte na przyrodzie i ochronie ekosystemu, odnowa i zarządzanie w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
  • przedstawienie dowodu na wpływ bioróżnorodności na łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

Budżet konkursu wynosi: 25 mln euro.

Termin nadsyłania wniosków upływa 19.02.2019 r., 04.09.2019 r. (drugi etap)

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html.

Działanie w obszarze bioróżnorodności i zmian klimatycznych: wpływ, sprzędzenie zwrotne i rozwiązania oparte na przyrodzie w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym (ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate change: impacts, feedbacks and nature-based solutions for climate change adaptation and mitigation)

Badania mają dotyczyć: wpływu zmian klimatycznych we wszystkich obszarach bioróżnorodności, funkcjonowania ekosystemu i usług ekosystemowych, procedur przekazywania informacji zwrotnych, potencjału rozwiązań opartych na przyrodzie w celu łagodzenia skutków zmian klimatycznych, synergii i negocjacji między różnymi celami polityk dotyczących m.in. bioróżnorodności, zmian klimatycznych i jakości powietrza. Działanie będzie dotyczyć wszystkich rodzajów środowisk lądowych, słodkowodnych i morskich, w obszarze wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemu oraz usługi w obszarach rolniczych, uwzględniając politykę leśną i rolniczą.

Zagadnienie wpływu zmian klimatycznych wymaga mobilizacji właściwych podmiotów: uczelni, instytucji badawczych, organów państwowych na różnych szczeblach, przemysłu produkcyjnego, organizacji pozarządowych, finansowych i ubezpieczeniowych jak również społeczeństwa obywatelskiego.

W obu konkursach wymagany jest udział przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich bądź stowarzyszonych.

Budżet konkursu wynosi: 5 mln euro.

Termin nadsyłania wniosków upływa 19.02.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.