Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs na infrastrukturę badawczą w programie Horyzont 2020
Dzisiaj jest: piątek, 19 kwietnia 2019 12:49:01
Odwiedziło nas: 9377619 gości (dzisiaj: 1031, wczoraj: 1965)
Fundusze międzynarodowe
Konkurs na infrastrukturę badawczą w programie Horyzont 2020
31 października 2018

Komisja Europejska planuje otwarcie kilku nowych konkursów w zakresie infrastruktury badawczej. Granty te mają służyć rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki.

Planowane jest otwarcie m.in. następujących konkursów:

Polityka i działania w zakresie współpracy międzynarodowej na rzecz infrastruktury badawczej.

Tematy na rok 2019 obejmują:

 • Działania badawczo-innowacyjne na rok 2019, których celem jest wsparcie współpracy z Federacją Rosyjską w obszarze infrastruktury badawczej. W projektach mają uczestniczyć partnerzy ze strony europejskiej i rosyjskiej a następujących obszarach:
 • Wykorzystanie strategicznych rekomendacji wyszczególnionych w projekcie CREMLIN, działania w celu wzmocnienia komplementarności między rosyjskimi inicjatywami naukowymi a ich europejskimi odpowiednikami;
 • Wkład w pokonanie barier które uniemożliwiają europejskim naukowcom dostęp do interesujących ich rosyjskich infrastruktur. Dofinansowanie obejmie koszty podróży i utrzymania dla badaczy europejskich korzystających z tych urządzeń;
 • Program wymiany kadry, kursy i warsztaty tematyczne (np. szkoły letnie) mające na celu wymianę najlepszych praktyk w obszarze zarządzania, procedury dostępu i współpracy naukowej między rosyjskimi i europejskimi naukowcami.

Działania koordynacyjne i wspierające na rok 2019

W myśl strategicznego podejścia EU-CELAC SOM (Unia Europejska i Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów) działania mają:

 • Wspierać identyfikację priorytetów regionalnej i międzyregionalnej współpracy bazując na opracowywaniu kierunków strategii technologicznej;
 • Rozwijać wymianę najlepszych praktyk pomiędzy Unią Europejską a krajami CELAC w obszarze: procesu opracowywania planu działania, zarządzania infrastrukturą, rozwoju badawczo-innowacyjnego personelu;
 • Identyfikację ograniczonej liczby infrastruktur interesujących oba regiony poprzez: organizację odpowiednich warsztatów i spotkań między społecznościami Unii, a CELAC (infrastruktury badawcze, ministerstwa, agencje finansujące), międzyregionalną wymianę kadry naukowej, tematyczne programy szkoleniowe oraz opracowanie planu współpracy w pilotażowych aspektach tematycznych i wdrożenie działań, utworzenie rady doradczej do której się składa regularny raport z postępu.

Budżet konkursu wynosi: 27 mln euro.

Termin nadsyłania wniosków upływa 20.03.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html.

Projekty infrastruktur - winny poruszać wszystkie kluczowe kwestie dotyczące technicznej i koncepcyjnej wykonalności nowej lub zmodernizowanej infrastruktury użytkownika. Projekt winien wykazać luki w obszarze infrastruktury badawczej które nowe urządzenie wypełni oraz wyzwania badawcze, którym sprosta. Projekt obejmuje wszystkie dziedziny badań. Jego głównym rezultatem będzie "sprawozdanie na temat projektu koncepcyjnego" dotyczące nowej lub zmodernizowanej infrastruktury, w którym zostaną przedstawione główne alternatywy rozwiązań konstrukcyjnych i powiązanych z nimi kosztów. Działania w ramach projektu winny obejmować: prace naukowe, techniczne oraz koncepcyjne.

Budżet konkursu wynosi: 20 mln euro.

Termin nadsyłania wniosków upływa: 12.11.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-01-2019-2020.html.

Zintegrowanie działań dla "zaawansowanych środowisk". Są to środowiska naukowe posiadające infrastrukturę badawczą. Cechują się one wysokim poziomem koordynacji i tworzenia sieci kontaktów szczególnie dzięki uczestnictwie w 7 PR oraz poprzednich konkursach programu Horyzont. Konsorcjum winno się składać z naukowców posiadających infrastrukturę badawczą jak również innych zainteresowanych podmiotów (organów publicznych, partnerów technologicznych, instytucji badawczych) z krajów członkowskich, stowarzyszonych i trzecich, którzy zaoferują uzupełniające lub bardziej zaawansowane usługi niż osiągalne dotychczas w Europie.

Działania zintegrowane będą obejmować:

 • Tworzenie sieci kontaktów;
 • Ponadnarodowe lub wirtualne działania w celu wsparcia środowisk naukowych w dostępie do kluczowej infrastruktury badawczej;
 • Wspólne działania badawcze.

W dziedzinie nauk biologicznych i medycznych projekty mogą obejmować między innymi następujące tematy:

 • Izolacja wirusów obejmujących czynniki chorobotwórcze stanowiące wysoki poziom zagrożenia dla zwierząt / ludzi / roślin;
 • Infrastruktury badawcze na potrzeby biologii strukturalnej do badań w zakresie zdrowia i żywności;
 • Infrastruktura badawcza w dziedzinie nanomedycyny;
 • Infrastruktury badawcze w obszarze akwakultury.

Budżet wynosi: 110 mln euro.

Termin nadsyłania wniosków upływa 20.03.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.