Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 19:55:12
Odwiedziło nas: 9515687 gości (dzisiaj: 1620, wczoraj: 2027)
Fundusze krajowe
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
03 grudnia 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera, którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  1. jednostek naukowych,
  2. uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  3. organizacji pozarządowych,
  4. instytucji otoczenia biznesu

reprezentowane przez lidera, którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

 • fazę badawczo-rozwojową (B+R) oraz
 • fazę wdrożeniową. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów lub procesów.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 210 759 895,64 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do dnia 19 lutego 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-b--projekty-celowe-msp-obejmujace-prace-br-wraz-z-wdrozeniem---rpmp-01-02-01-ip-01-12-072-18.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.