Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow 27. Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 20:06:27
Odwiedziło nas: 9515822 gości (dzisiaj: 1755, wczoraj: 2027)
Fundusze międzynarodowe
27. Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET
18 grudnia 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 27. konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy CORNET, której głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich. Są one inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Kraje biorące udział w konkursie są następujące: Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Peru, Polska oraz Szwajcaria.

Wnioskodawcą w ramach inicjatywy CORNET jest zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W międzynarodowym projekcie bierze również udział jednostka naukowa, spełniająca kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.

Dofinansowanie może być przyznane zrzeszeniu, które:

  1. Nie działa dla zysku, lub wypracowany zysk przeznacza w całości na cele statutowe;
  2. Zrzesza podmioty wg kryterium branżowego;
  3. Zrzesza minimum 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, lub mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią co najmniej 50% członków zrzeszenia;
  4. Posiada przejrzyste reguły przynależności i jest otwarte dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z danej branży;
  5. Prowadzi działania mające na celu identyfikację potrzeb badawczych swoich członków i/lub działania badawczo-rozwojowe na ich rzecz.

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską. Dofinansowanie może być przeznaczone na badania aplikacyjne (przemysłowe) i prace rozwojowe. Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:

  • Do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową;
  • Do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu ponoszonych przez wnioskodawcę.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Termin nadsyłania wniosków upływa 27 marca 2018 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,6337,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-26-konkursie.html.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.