Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Nowe konkursy NCN - SONATINA 3, UWERTURA 3 i ETIUDA 7
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 20:07:54
Odwiedziło nas: 9515827 gości (dzisiaj: 1760, wczoraj: 2027)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy NCN - SONATINA 3, UWERTURA 3 i ETIUDA 7
18 grudnia 2018

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w konkursach SONATINA 3, UWERTURA 3 oraz ETIUDA 7. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży zagranicznych. Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.

SONATINA 3 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

 • W których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą;
 • W których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 • Które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy. W SONATINIE 3 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Ponadto projekt przewiduje środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

UWERTURA 3 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:

 • Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie będącym wnioskodawcą;
 • Pełnił lub pełni rolę kierownika w projekcie badawczym finansowanym lub zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursów ogłaszanych i przeprowadzanych przez NCN;
 • Nie jest laureatem konkursu ERC;
 • Przedstawi opis projektu badawczego, który planuje złożyć jako kierownik projektu w konkursie ERC.

Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia. W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy.

Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:

 • Pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju;
 • Pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł.

ETIUDA 7 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe. Stypendium doktorskie obejmuje środki finansowe na:

 • Stypendium naukowe w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy;
 • Pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego oraz podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego. Staż w zagranicznym ośrodku naukowym może trwać od 3 do 6 miesięcy. W ETIUDZIE 7 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można do 15 marca 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-14-ogloszenie-uwertura3-sonatina3-etiuda7.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.