Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Dziesiąty konkurs w Programie LIDER
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2019 1:11:29
Odwiedziło nas: 9556705 gości (dzisiaj: 132, wczoraj: 2003)
Fundusze krajowe
Dziesiąty konkurs w Programie LIDER
28 stycznia 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziesiąty konkurs w Programie LIDER, który jest skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Program adresowany jest do osób, które:

  • są doktorantami lub nauczycielami akademickimi - i nie posiadają stopnia doktora,
  • posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i są zatrudnione w danym podmiocie. O środki finansowe nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu jest przedłożenie przez jednostkę oświadczenia, że zatrudni ona kierownika projektu przez cały okres realizacji projektu oraz członków zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji projektu. Projekt jest realizowany przez członków zespołu badawczego pod kierownictwem kierownika projektu, z użyciem infrastruktury i aparatury będącej własnością jednostki.

Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. Środki finansowe przyznane na realizację projektu obejmują koszty kwalifikowalne jego realizacji, w tym wynagrodzenie kierownika projektu (w kwocie nie wyższej niż 8 000 zł miesięcznie, z uwzględnieniem kosztów po stronie pracodawcy i pracownika) oraz wynagrodzenie członków zespołu badawczego.

Termin naboru wniosków upływa 18.03.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.