Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow NAWA: Program im. Ulama
Dzisiaj jest: sobota, 20 lipca 2019 11:51:06
Odwiedziło nas: 9561028 gości (dzisiaj: 744, wczoraj: 1763)
Fundusze międzynarodowe
NAWA: Program im. Ulama
28 stycznia 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach programu im. Stanisława Ulama. Jego celem jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie do polskich instytucji nauk i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski w konkursie może składać indywidualny naukowiec, który:

 • uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
 • nie posiada polskiego obywatelstwa,
 • jest zatrudniony (posiada kontrakt) w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym,
 • co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na przyjazdy naukowe, których celem jest:

 • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
 • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej - jej opiekun.

Przy obliczaniu wysokości stypendium uwzględnia się:

 • Koszty utrzymania w wysokości 10 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu beneficjenta w ośrodku goszczącym liczonego z dokładnością do ½ miesiąca. Kwota kosztów utrzymania beneficjenta może zostać powiększona, jeżeli w przyjeździe uczestniczy jego małżonek - o 2000 zł miesięcznie, o ile małżonek nie posiada zatrudnienia w trakcie trwania stypendium. Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli beneficjentowi towarzyszą niepełnoletnie dzieci - o 1 000 zł miesięcznie na każde niepełnosprawne dziecko.
 • Jednorazowy dodatek mobilnościowy wynoszący:
 • 7 000 zł w przypadku przyjazdów z krajów europejskich, jeżeli w przyjeździe uczestniczy wyłącznie beneficjent i dodatkowo 2 000 zł na każdą osobę, jeśli naukowcowi towarzyszy małżonek lub niepełnoletnie dzieci beneficjenta;
 • 12 000 zł w przypadku przyjazdów spoza krajów europejskich, jeżeli w przyjeździe uczestniczy wyłącznie beneficjent i dodatkowo 5 000 zł na każdą osobę, jeśli naukowcowi towarzyszy małżonek lub niepełnoletnie dzieci beneficjenta.

Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 października 2019 r. ani później niż 31 maja 2020 r.

Nabór wniosków potrwa do 23 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/849-nawa-zaprasza-do-polski-zagranicznych-naukowcow.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.