Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fulbright Junior Research Award
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2019 1:13:02
Odwiedziło nas: 9556711 gości (dzisiaj: 138, wczoraj: 2003)
Fundusze międzynarodowe
Fulbright Junior Research Award
06 lutego 2019

Fundacja Fulbrighta informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu Junior Advanced Research Award. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na w trakcie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Czas trwania stypendium wynosi od 6 do 9 miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest dofinansowanie następujących rzeczy:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1 300 $);
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1 300 $);
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego (300 $ miesięcznie);
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 $ miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą miesięcznie).

Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą spełniają następujące warunki:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty);
 • Przygotowują rozprawę doktorską w polskich uczelniach, federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutach naukowych, instytutach badawczych, międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotach prowadzących głownie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 • Rozprawę doktorską ukończą nie wcześniej niż? po powrocie ze stypendium;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1;
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat;
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Wnioski można składać do 10 czerwca 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://fulbright.edu.pl/junior-award/.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.