Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" POIR
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2019 1:01:44
Odwiedziło nas: 9556670 gości (dzisiaj: 97, wczoraj: 2003)
Fundusze krajowe
Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" POIR
06 lutego 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków w ramach Priorytetu IV "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2019).

Konkurs adresowany jest do podmiotów z rejonów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).Przy określaniu miejsca realizacji projektu nie należy uwzględniać zadań, które zlecono podwykonawcom (także zagranicznym).

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

  • co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Liderem konkursu może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  1. 20 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
  2. 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
  3. 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
  4. 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Nabór wniosków będzie trwał od 4 marca - 30 kwietnia 2019 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony na dwie rundy:

  1. od 4 marca do 31 marca 2019 r.;
  2. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.