Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" POIR
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019 21:51:24
Odwiedziło nas: 9288020 gości (dzisiaj: 1426, wczoraj: 1773)
Fundusze krajowe
Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" POIR
06 lutego 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków w ramach Priorytetu IV "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2019).

Konkurs adresowany jest do podmiotów z rejonów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).Przy określaniu miejsca realizacji projektu nie należy uwzględniać zadań, które zlecono podwykonawcom (także zagranicznym).

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

  • co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Liderem konkursu może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  1. 20 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
  2. 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
  3. 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
  4. 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Nabór wniosków będzie trwał od 4 marca - 30 kwietnia 2019 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony na dwie rundy:

  1. od 4 marca do 31 marca 2019 r.;
  2. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.