Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Nagrody Ministra
Dzisiaj jest: niedziela, 26 maja 2019 20:03:43
Odwiedziło nas: 9452869 gości (dzisiaj: 1520, wczoraj: 2060)
Fundusze krajowe
Nagrody Ministra
14 lutego 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o prowadzonym naborze wniosków w ramach konkursu o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, oraz wdrożeniowej. Od obecnego roku nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Do uprawnionych wnioskodawców należą:

 • rektor uczelni nadzorowanej przez ministra;
 • prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • prezes Polskiej Akademii Nauk;
 • dyrektor instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 • dyrektor instytutu badawczego;
 • dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prezes Polskiej Akademii Umiejętności;
 • osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Zgodnie z regulaminem za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:

 1. naukowej, m.in.:
  • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
  • nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
  • nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
  • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
  • kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
  • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;
 2. dydaktycznej:
  • aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
  • aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
  • prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
  • autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
 3. wdrożeniowej:
  • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
  • komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
  • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

Wnioskodawca w danym roku będzie mógł zgłosić po jednej osobie lub grupie osób (do nagrody zespołowej), w każdym z rodzajów znaczących osiągnięć w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej, oraz po jednej osobie do nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej lub za całokształt dorobku.

Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć w przypadku nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

 • naukowej - piętnastokrotności,
 • dydaktycznej - piętnastokrotności,
 • wdrożeniowej - piętnastokrotności

wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2019 r.

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-nagrod-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-procedowanych-w-2019-r.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.