Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka
Dzisiaj jest: piątek, 03 lipca 2020 16:01:34
Odwiedziło nas: 10623357 gości (dzisiaj: 869, wczoraj: 1274)
Fundusze krajowe
Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka
07 marca 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym naborze wniosków w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie
 2. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw
 3. Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa;
  • Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo;
  • Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa / przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych wynosi minimum 50%;
  • W skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 1 050 000 000 PLN, przy czym:

 1. 700 000 000 PLN - na projekty realizowane:
  • Samodzielnie przez MŚP;
  • W konsorcjach z udziałem wyłącznie MŚP;
  • W konsorcjach z udziałem wyłącznie MŚP i jednostek naukowych;
 2. 350 000 000 PLN - na pozostałe projekty, tj. realizowane:
  • Samodzielnie przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP;
  • W konsorcjach z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Budżet jest przeznaczony:

Na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych

- dla mikro - i małego przedsiębiorstwa:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

- dla średniego przedsiębiorstwa:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

- dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

- dla jednostki naukowej - do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • De minimis - 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • Usługi doradcze dla MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • Dla przedsiębiorstwa: 50%-60% kosztów kwalifikowalnych;
 • Dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Wdrożenie należy rozumieć jako:

 • Wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub
 • Udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo lub
 • Sprzedaż praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi:

 • 1 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN - w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć następujących pułapów:

 • 20 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe ;
 • 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Wnioski o dofinansowanie składać można od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy trwające:

Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. ;

Od 1 maja do 31 maja 2019 r. ;

Od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-21112019-szybka-sciezka/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.