Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Opus 17, Preludium 17, Mozart 1
Dzisiaj jest: piątek, 03 lipca 2020 16:04:26
Odwiedziło nas: 10623359 gości (dzisiaj: 871, wczoraj: 1274)
Fundusze międzynarodowe
Opus 17, Preludium 17, Mozart 1
18 marca 2019

Narodowe Centrum Nauki informuje o naborze wniosków w ramach konkursów Opus 17 i Preludium 17. W trybie ciągłym uruchomiony został także nabór wniosków w konkursie Mozart 1. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 335,5 mln zł. Wnioski muszą obejmować badania podstawowe.

OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. We wniosku należy przedstawić informacje dotyczące kierownika projektu uwzględniające:

 • Przebieg kariery naukowej;
 • Wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do druku w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • Informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym uzyskanym finansowaniu badań w ramach konkursów NCN w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem oraz kierowaniu w tym okresie projektami badawczymi finansowanymi w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych;
 • Opis najważniejszego osiągnięcia naukowego;
 • Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą;
 • Najważniejsze krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej i artystycznej.

Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy, a do zdobycia jest 300 mln zł.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17.

PRELUDIUM 17 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. W PRELUDIUM 17 łącznie naukowcy mogą otrzymać aż 30 mln zł. We wniosku należy przedstawić informacje dotyczące kierownika projektu oraz opiekuna naukowego uwzględniające:

 • Przebieg kariery naukowej;
 • Wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do druku w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • Informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym uzyskanym finansowaniu badań w ramach konkursów NCN w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem oraz kierowaniu w tym okresie projektami ;badawczymi finansowanymi w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych
 • Opis najważniejszego osiągnięcia naukowego;
 • Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą;
 • Najważniejsze krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej i artystycznej.

Wnioski w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 można składać do 17 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17.

MOZART jest międzynarodowym konkursem na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5, mln zł. Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs ten jest jednym z elementów zacieśniania kooperacji między agencjami finansującymi badania naukowe z regionu Europy Środkowej. Nabór wniosków w konkursie MOZART jest ciągły.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.