Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (II edycja)
Dzisiaj jest: piątek, 03 lipca 2020 15:04:50
Odwiedziło nas: 10623267 gości (dzisiaj: 779, wczoraj: 1274)
Fundusze międzynarodowe
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (II edycja)
21 marca 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła II edycję naboru wniosków do programu skierowanego do instytucji dydaktycznych, badawczych i naukowych - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki mają możliwość pozyskania środków finansowych na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia. Rezultaty projektu mają być dla uczelni podstawą do rozwoju długotrwałej współpracy z jednostkami, z którymi budowane jest Partnerstwo, w związku z czym projekty muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju aplikujących.

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować następujące podmioty:

 • uczelnie;
 • Polska Akademia Nauk;
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerem strategicznym w projekcie muszą być uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą. Liczba Partnerów strategicznych w projekcie może wynosić od 3 do 6 instytucji. Partnerem wspierającym z Polski mogą być podmioty należące do kategorii uprawnionych Wnioskodawców, natomiast Partnerem wspierającym z zagranicy uczelnia lub jednostka naukowa. W obu w/w przypadkach mogą być to także: organizacja non-profit, instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyższego, jednostka samorządu terytorialnego, organizacja, której właścicielem jest podmiot sektora finansów publicznych.

Zgodnie z regulaminem w projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
 • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • udział w stażach;
 • wymiana studentów oraz pracowników;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
 • rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
 • prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.

Dostępna w naborze alokacja środków wynosi 50 000 000,00 zł.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi:

 • Maksymalnie 1 000 000,00 zł, w przypadku realizacji projektu z 3 Partnerami strategicznymi;
 • Maksymalnie 1 500 000,00 zł, w przypadku realizacji projektu z 4 lub 5 Partnerami strategicznymi;
 • Maksymalnie 2000 000,00 zł, w przypadku realizacji projektu z 6 Partnerami strategicznymi.

Realizacja pojedynczego projektu musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy oraz zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2019 roku do 30 września 2012 roku.

Nabór zgłoszeń trwa do 30 maja 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/915-nawa-po-raz-kolejny-wesprze-miedzynarodowe-partnerstwa-akademickiej.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.