Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Środki na B+R przedsiębiorstw
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 9:30:20
Odwiedziło nas: 11958439 gości (dzisiaj: 749, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Środki na B+R przedsiębiorstw
03 kwietnia 2019

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A: Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wnioski mogą składać następujące podmioty, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego:

 1. przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 2. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo;
 3. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R - w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 4. walidacja danego rozwiązania,
 5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

 1. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:
  • w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%,
   2. średnie przedsiębiorstwa - 60%,
   3. pozostali beneficjenci - 50%,
  • w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%,
   2. średnie przedsiębiorstwa - 35%,
   3. pozostali beneficjenci - 25%,
  • w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%,
   2. średnie przedsiębiorstwa - 60%,
   3. pozostali beneficjenci - 50%.
 2. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności : 50% kosztów kwalifikowalnych - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).
 3. pomoc de minimis: maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 74 802 180,07 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 200 000 PLN, natomiast maksymalna - 30 000 000 PLN.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy od dnia rozpoczęcia naboru tj. 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 października 2019r. do godziny 15:00.

Terminy poszczególnych rund:

 • I runda: 30 kwietnia 2019 r. - 11 czerwca 2019 r.
 • II runda: 12 czerwca 2019 r. - 26 lipca 2019 r.
 • III runda: 27 lipca 2019 r. - 9 września 2019 r.
 • IV runda : 10 września 2019 r. - 24 października 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-Badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-121-Projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-A-Projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.