Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Środki na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 8:30:40
Odwiedziło nas: 11958324 gości (dzisiaj: 634, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Środki na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
03 kwietnia 2019

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 2. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo;
 3. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo

zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

 1. w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  1. mikro i małe przedsiębiorstwa - 55%,
  2. średnie przedsiębiorstwa - 45%,
  3. pozostali beneficjenci - 35%,
 2. w przypadku pomocy de minimis: 85% (niezależnie od statusu Wnioskodawcy)

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy:

 1. w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  1. mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%,
  2. średnie przedsiębiorstwa - 55%,
  3. pozostali beneficjenci - 65%,
 2. w przypadku pomocy de minimis: 15% (niezależnie od statusu Wnioskodawcy)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 38 831 400,00 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl od dnia 30 kwietnia 2019 r.(dzień otwarcia naboru) do dnia 18 czerwca 2019r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-Badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-122-Infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-2.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.