Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Niemcy
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 9:32:00
Odwiedziło nas: 11958442 gości (dzisiaj: 752, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze międzynarodowe
NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Niemcy
08 kwietnia 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez niemieckich partnerów do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech.

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie;
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 zł. Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  • Koszty podróży naukowców polskich do Niemiec - maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł.
  • Koszty pobytu naukowców niemieckich w Polsce - maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350 zł dziennie;
  • w przypadku dłuższych pobytów - 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/947-nowy-nabor-wnioskow-na-wymiane-bilateralna-naukowcow-z-niemcami-otwarty.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.