Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Bony na Innowacje
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 8:32:07
Odwiedziło nas: 11958326 gości (dzisiaj: 636, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Bony na Innowacje
12 kwietnia 2019

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego. Wsparcie mogą uzyskać projekty służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo - badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu i polegające na zapewnieniu podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

Pomoc udzielana w formie bonów na innowacje prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym. Z uwagi na charakter wsparcia nie przewiduje się realizacji projektów w formie partnerstwa. Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.

Wsparciu podlegają wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa małopolskiego.

W ramach niniejszego konkursu przewidziano 2 typy projektów:

 1. Typ projektu A: Mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN;
 2. Typ projektu B: Duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000 PLN.

Wnioskodawca samodzielnie wybiera Wykonawcę / Wykonawców usługi / usług, którymi mogą być:

 1. Podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych:
  • Jednostki naukowe posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B;
  • Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego;
  • Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane lub notyfikowane laboratorium;
  • Centra transferu technologii;
  • Spółki celowe.
 2. Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych:
  • Instytucje otoczenia biznesu - ośrodki innowacji;
  • Kancelarie patentowe.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 16 449 777,00 zł.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi: 15%.

Konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego w podziale na rundy naboru.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą od dnia rozpoczęcia naboru tj. 31 marca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. do godz. 15:00. Terminy poszczególnych rund:

 • I runda: 31 marca 2019 r. - 30 kwietnia 2019 r.
 • II runda: 1 maja 2019 r. - 31 maja 2019 r.
 • III runda: 1 czerwca 2019 r. - 30 czerwca 2019 r. do godziny 15:00.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-011-19.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.