Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Program im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 9:17:00
Odwiedziło nas: 11958419 gości (dzisiaj: 729, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze międzynarodowe
Program im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe
18 kwietnia 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Celem programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Budżet programu wynosi 40 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioskodawcami w programie są naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki należącej do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie;
 • instytuty naukowe PAN;
 • instytuty badawcze;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

W ramach programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej

oraz dodatkowo - tylko jako uzupełnienie do powyższych celów - inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W konkursie mogą brać udział naukowcy reprezentujący dowolną dziedzinę nauki. Organizatorzy nie wprowadzili także ograniczeń w odniesieniu do krajów docelowych wyjazdu. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

W ramach stypendium pokrywane są następujące wydatki:

 • koszty utrzymania w wysokości 12 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 8 000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) - na każdy miesiąc pobytu Beneficjenta w zagranicznym ośrodku goszczącym. Kwota kosztów utrzymania Beneficjenta może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek - o 2 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w kraju pobytu w trakcie trwania stypendium. Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Beneficjenta - o 1 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący;
 • jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, wynoszący: w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 2 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta; w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 12 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 5 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta.

Nabór wniosków będzie trwał do 18 czerwca 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/965-nabor-2019-w-programie-im-bakkera-otwarty.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.