Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: środa, 27 października 2021 17:43:52
Odwiedziło nas: 11856579 gości (dzisiaj: 1479, wczoraj: 2150)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze międzynarodowe
EUREKA 2019
27 maja 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Inicjatywy EUREKA. Jest to zdecentralizowana sieć 41 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Rządy państw członkowskich zobowiązały się do promowania i wspierania współpracy pomiędzy partnerami przemysłowymi i organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę realizującymi wspólne przedsięwzięcia – projekty EUREKI, m.in. poprzez efektywne procedury wspierania realizacji tych projektów przez krajowych partnerów ze środków publicznych.

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową projektu.

Jak informują organizatorzy, projekty Eureki powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:

 • realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
 • ukierunkowanie rynkowe;
 • cywilny cel projektu;
 • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

Każdy z partnerów ubiega się o dofinansowanie krajowe, zgodnie z obowiązującymi w danym państwie zasadami. Po zapewnieniu finansowania przez wszystkich partnerów, projekt może uzyskać status projektu EUREKI.

W Inicjatywie EUREKA współpraca partnerów może być realizowana w ramach:

 • Projektów partnerskich;
 • Projektów klastra – definiowanych i zarządzanych przez grupy przedsiębiorstw, w określonej dziedzinie techniki.

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące podmioty:

 • Grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, tj. co najmniej jeden będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 • Przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 • Grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzą co najmniej dwaj przedsiębiorcy, w tym co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Warunkiem udziału grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców jako wnioskodawcy w konkursie, jest jej formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu EUREKA, potwierdzone zawarciem przez jej członków, nawet warunkowo, odpowiedniej umowy o utworzeniu, odpowiednio grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców, już na etapie wnioskowania do NCBR o dofinansowanie.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA nie może przekroczyć:

 • W przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 0000 PLN;
 • W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Budżet konkursu wynosi 4 mln zł.

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA może być przeznaczone na:

 • Badania przemysłowe;
 • Prace rozwojowe.

W przypadku organizacji badawczej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, łączny poziom dofinansowania przekazanego przez NCBR i Komisję Europejską, może wynieść do 100% planowanych kosztów realizacji projektu EUREKI.

W roku 2019 odbywa się jeden nabór wniosków, w terminie do 23 września 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-2019/.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.