Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal challenges – Horyzont 2020
Dzisiaj jest: środa, 27 października 2021 17:24:02
Odwiedziło nas: 11856548 gości (dzisiaj: 1448, wczoraj: 2150)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze międzynarodowe
Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal challenges – Horyzont 2020
05 czerwca 2019

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła nowy konkurs w ramach „Działań w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” Priorytetu “Wyzwania społeczne” w Programie Horyzont 2020. Jego tematem jest platforma dialogu wielu zainteresowanych podmiotów w celu promowania rozwiązań opartych na przyrodzie w odpowiedzi na wyzwania społeczne. Projekt zakłada powstanie skutecznej i samowystarczalnej platformy wielu zainteresowanych podmiotów, która będzie promować dialog, oddziaływanie, wymianę wiedzy i informacji, współpracę i powstanie zespołów eksperckich pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Ma ona na celu promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie i przyspieszenie wprowadzenia wyników na rynek.

Konsorcjum może obejmować: przedstawicieli nauki, polityki, administracji, przedsiębiorstw (także MŚP), instytucji społecznych (także organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego), publicznych i prywatnych inwestorów.

Projekt ma na celu promowanie planów, opracowań, replikacji oraz zwiększenia zakresu zastosowania rozwiązań opartych na przyrodzie w skali europejskiej i globalnej.

Projekt musi obejmować wszystkie poniższe działania:

  • Dalszy rozwój i utrzymanie platformy typu open source online;
  • Opracowanie biznesplanu, aby zapewnić finansową samowystarczalność platformy;
  • Określenie konkretnych dziedzin i priorytetów gdzie dalsze badanie i innowacja byłyby wymagane dla rozwiązań rynkowych opartych na przyrodzie;
  • Utworzenie centrów stacji NBS i organizacja kampanii informacyjnych, komunikacyjnych oraz regularnych spotkań w krajach członkowskich;
  • Wspomaganie i tworzenie klastrów dla bieżących i przyszłych projektów badawczych dotyczących rozwiązań opartych na przyrodzie finansowanych z funduszy unijnych;
  • Pomoc Komisji Europejskiej w organizowaniu warsztatów w zakresie nauki i polityki oraz sporządzanie analiz i informacji o wkładzie UE w obszar przyrody, środowiska, klimatu, wody;
  • Opracowanie założeń dla praktyków za pomocą platformy NBS;
  • Wspomaganie opracowania i integracji profesjonalnych szkoleń z udziałem platofrmy NBS oraz uwzględnienie NBS w programach nauczania;
  • Promowanie współpracy międzynarodowej z kluczowymi strategicznymi partnerami międzynarodowymi.

Budżet projektu wynosi 2 000 000 euro, a maksymalny czas trwania projektu 4 lata.

Termin nadsyłania wniosków upływa 4.09.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-23-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.