Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Krótko – i długoterminowe Stypendia EMBO
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 8:52:23
Odwiedziło nas: 11958364 gości (dzisiaj: 674, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze międzynarodowe
Krótko – i długoterminowe Stypendia EMBO
07 czerwca 2019

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) jest organizacją skupiającą ponad 1800 wybitnych naukowców, propagującą doskonałość w dziedzinie nauk o życiu w Europie i poza jej granicami. Jej główne cele to wspieranie utalentowanych badaczy na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie wymiany informacji naukowej oraz pomoc w tworzeniu środowiska badawczego zapewniającego osiąganie jak najlepszych wyników.

EMBO pomaga młodym naukowcom w rozwijaniu badań naukowych, wzmocnieniu ich międzynarodowej  renomy i zapewnia mobilność. Stypendia obejmują m.in. następujące obszary tematyczne: ewolucja i ekologia, stabilność i dynamika genomu, biologia genomu i biologia obliczeniowa, wirusologia i patogeny, RNA.

EMBO prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie stypendiów krótko - i długoterminowych.

Krótkoterminowe stypendia EMBO finansują wizyty badawcze trwające od 1 tygodnia do 3 miesięcy w laboratoriach krajów członkowskich, stowarzyszonych lub współpracujących partnerów należących do międzyrządowej organizacji EMBC (European Molecular Biology Conference). Stypendyści mogą przedłużyć swój pobyt o dodatkowe 3 miesiące, jednak nie podlega on już dofinansowaniu. Stypendia nie przewidują wymiany badawczej między laboratoriami w obrębie tego samego kraju. Stypendia są przeznaczone do wspierania wspólnych prac badawczych, z wyłączeniem konsultacji, mających prowadzić do nawiązania nowej współpracy naukowej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Kandydat musi być naukowcem czynnie zaangażowanym w prace badawcze na każdym etapie swojej kariery, posiadającym przynajmniej roczne doświadczenie na stanowisku doktoranta lub równoważnym;
 • Wnioski przewidujące pracę pod kierunkiem poprzednich promotorów lub w laboratoriach wcześniej odwiedzanych nie będą brane pod uwagę;
 • Po ukończeniu stażu kandydaci winni są podjąć pracę w swoim laboratorium w kraju ojczystym przynajmniej przez okres 6 miesięcy.

Dofinansowanie obejmuje koszty podróży i utrzymania kandydata z wyłączeniem jego rodziny. Stawki środków utrzymania różnią się w zależności od kraju.

Wnioski na krótkoterminowe stypendia są przyjmowane przez system składania wniosków online. Nie ma ostatecznego terminu nadsyłania wniosków i stypendia przyznawane są przez cały rok. Jednak zalecane jest złożenie wymaganych dokumentów przynajmniej na 3 miesiące przed sugerowaną datą rozpoczęcia wizyty badawczej albo przynajmniej przed rozpoczęciem stażu.

Więcej informacji na temat stypendiów krótkoterminowych znajduje się na stronie: https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application.

Długoterminowe stypendia EMBO przyznawane są na okres od 12 do 24 miesięcy. Wszystkie wnioski muszą uwzględniać mobilność międzynarodową. Staże mogą odbywać się w krajach członkowskich, stowarzyszonych należących do organizacji EMBC  lub w krajach członkowskich znajdujących się poza nią.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Kandydaci muszą posiadać tytuł doktora lub równoważny w momencie rozpoczęcia stażu, ale nie jest on wymagany w momencie składania wniosku;
 • Kandydaci, którzy posiadają tytuł doktora w momencie składania wniosku kwalifikują się do dofinansowania w przypadku, gdy uzyskali tytuł naukowy dwa lata przed terminem złożenia wniosku, wyjątkami od tej reguły są: urlop macierzyński, obowiązkowa służba wojskowa, nadzwyczajne uwarunkowania osobiste, np. poważna choroba;
 • Kandydaci winni posiadać w dorobku przynajmniej jedną autorską (lub współautorską) znaczącą publikację zaakceptowaną do wydania lub opublikowaną w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w momencie składania wniosku.

Dofinansowanie długoterminowego stypendium obejmuje:

 • Koszty utrzymania w kraju goszczącym, stawki różnią się w zależności od krajów;
 • Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu do 18 roku życia;
 • Zasiłek na opiekę nad dzieckiem do 6 roku życia;
 • Zwolnienie przysługujące podróżnym;
 • Urlop rodzicielski.

Wnioski są przyjmowane przez cały rok. Wnioski złożone przed drugim piątkiem lutego zostaną zakwalifikowane do wiosennej rundy selekcyjnej, natomiast aplikacje złożone przed drugim piątkiem sierpnia – do jesiennej rundy selekcyjnej.

Więcej informacji na temat stypendiów długoterminowych znajduje się na stronie: https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.