Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs IdeaLab „Zarządzanie zagrożeniami”
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 8:33:37
Odwiedziło nas: 11958329 gości (dzisiaj: 639, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze międzynarodowe
Konkurs IdeaLab „Zarządzanie zagrożeniami”
27 czerwca 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs IdeaLab na przełomowe, interdyscyplinarne projekty badawcze ukierunkowane na wyzwania społeczne przed którymi stoją i będą stać w przyszłości społeczeństwa europejskie. Konkurs jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego tematem jest „zarządzanie zagrożeniami”.

Ogólnym celem grantów jest zmniejszenie gospodarczych i społecznych różnic w Europie oraz zacieśnianie stosunków między Polską, Norwegią, Islandią i Lichtensteinem. Konkurs obejmuje badania podstawowe ukierunkowane na rozwijaniu wiedzy w oparciu o badania naukowe. Program nie przewiduje wsparcia działań dotyczących komercjalizacji czy rozwoju produktów. Program jest dedykowany dwustronnym lub wielostronnym projektom badawczym z udziałem uczestników z Polski z jednej strony oraz Norwegii i/lub Islandii i/lub Lichtensteinu z drugiej.

Tematyka konkursu obejmuje różne dziedziny wiedzy – nauki humanistyczne, społeczne, inżynieryjne, przyrodnicze i nauki o życiu i dotyczy m.in. tematów globalizacji, przemian technologicznych, środowiska i zmian klimatycznych, przemian demograficznych, fal migracji oraz niestabilności geopolitycznej.

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

  • posiadają tytułu magistra (lub równoważnego) lub doktora (wymóg aby zostać Głównym Badaczem);
  • są lub będą powiązani z organizacją w Polsce, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinie na etapie wdrażania projektu;
  • są zainteresowani prowadzeniem wspólnych badań z instytucjami z w/w krajów;
  • biegle władają językiem angielskim.

Konkurs zakłada m.in. udział w warsztatach IdeaLab, które odbędą się w Polsce w terminie od 21 do 25 października 2019 r. Są to interaktywne warsztaty z udziałem około 30 uczestników, panelu ekspertów oraz – w razie potrzeby – niezależnych partnerów. Podczas intensywnego, 5-dniowego okresu, interdyscyplinarna grupa uczestników ma za zadanie wymieniać pomysły w celu wypracowania późniejszych projektów badawczych odnoszących się do danego problemu. Ponadto,  zostaną utworzone grupy badawcze i powołani zostaną Główni Badacze.

Konkurs jest otwarty dla kandydatów z instytucji badawczych, sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz prywatnych działających w Polsce, Islandii, Lichtensteinie i Norwegii.

Budżet projektów wypracowanych podczas warsztatów wynosi 4,434,011 euro. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500,000 euro, natomiast maksymalna – 1,500,000 euro. W ramach konkursu zostanie dofinansowanych od 3 do 6 projektów.

Dofinansowanie obejmuje: koszty uczestnictwa w warsztatach (podróż, wyżywienie, zakwaterowanie) oraz koszty realizacji projektu badawczego (wynagrodzenie, stypendia, zakup aparatury itd.)

Czas trwania projektu wynosi od 24 do 36 miesięcy.

Składanie wniosków odbywa się na trzech etapach:

  • Pierwszy etap: indywidualny wniosek o uczestnictwo w warsztatach IdeaLab -  termin – 19 sierpień 2019 r.
  • Drugi etap: opracowanie koncepcji projektu przez grupy badawcze uczestniczące w warsztatach pod przewodnictwem Głównych Badaczy – termin - 24 październik 2019 r.
  • Trzeci etap: złożenie pełnych wniosków – termin – 16 grudzień 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.