Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs MAESTRO 11
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 9:34:54
Odwiedziło nas: 11958446 gości (dzisiaj: 756, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Konkurs MAESTRO 11
27 czerwca 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MAESTRO 11 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora, który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

 1. opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach / wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych,
 2. kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikował co najmniej jedną monografię;
  • wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek:

 1. który obejmuje badania podstawowe,
 2. który obejmuje realizację projektu badawczego zaplanowanego na: 36, 48 albo 60 miesięcy,
 3. w którym do realizacji zadań w projekcie przewidziane jest:
  • stworzenie nowego lub nowych pełnoetatowych miejsc pracy na stanowiskach typu post-doc na łączny okres co najmniej 36 miesięcy,
  • zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 11 w kwocie 40 mln zł.

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.