Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Oferta grantowa od DAAD
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 7:57:24
Odwiedziło nas: 11958249 gości (dzisiaj: 559, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze międzynarodowe
Oferta grantowa od DAAD
02 października 2019

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) informuje o nowej ofercie na stypendia wyjazdowe, które są adresowane do polskich studentów i naukowców. Granty badawcze DAAD umożliwiają zagranicznym doktorantom, młodym naukowcom i uczonym realizację badań lub kontynuowanie edukacji w Niemczech. Programy promują również wymianę doświadczeń i tworzenie sieci kontaktów.

Studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej lub w trybie cotutelle;

  • Celem programu jest promowanie dwustronnych projektów doktoranckich realizowanych pod kierunkiem promotora na uczelni macierzystej oraz doradcy akademickiego w Niemczech. Według zasad konkursu doktoranci rozpoczynają studia doktoranckie w kraju ojczystym, część prac badawczych realizują w Niemczech i kończą studia na uczelni macierzystej. Czas trwania grantu wynosi 12 miesięcy.
  • Celem programu jest promowanie dwustronnych projektów doktorskich na uczelni krajowej oraz w Niemczech zgodnie z tak zwaną procedurą „cotutelle”. Warunkiem wstępnym jest porozumienie pomiędzy uczelniami uczestniczącymi w programie na temat programu doktorskiego, który będą nadzorowały. Po ukończonych studiach, niemiecki uniwersytet i instytucja partnerska wspólnie przyznają kandydatowi tytuł doktora.  Czas trwania stypendium wynosi od 6 do 18 miesięcy.

Dofinansowanie przyznawane jest maksymalnie na 2 lata. Miesięczne świadczenia  dla doktorantów na pobyt w Niemczech wynosi 1,200 euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57507783&intention=&origin=36&page=1&q=&status=&subjectGrps=.

Pobyty badawcze dla doktorantów

O granty mogą aplikować doktoranci oraz młodzi naukowcy o doskonałych kwalifikacjach, którzy uzyskali tytuł magistra lub (w wyjątkowych przypadkach) tytuł licencjata przed rozpoczęciem badań w ramach grantu.

Dofinansowanie przyznawane jest na realizację projektu badawczego we współpracy z doradcą akademickim na państwowej uczelni, instytucie badawczym lub pozauniwersyteckim instytucie badawczym w Niemczech.

Dofinansowanie jest przyznawane na okres od 7 do 12 miesięcy.

Miesięczne świadczenia dla absolwentów wynoszą 850 euro, dla doktorantów 1,200 euro.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50015434&origin=36&page=1&q=&status=3&subjectGrps=.

 

Termin składania wniosków upływa 15.11.2019 r. (na stypendia rozpoczynające się od czerwca do listopada 2020 r.) oraz 30.04.2020 r. (na granty rozpoczynające się od grudnia 2020 r. do maja 2021 r.).

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.