Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:19:31
Odwiedziło nas: 10797980 gości (dzisiaj: 1587, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”
17 października 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka ścieżka, skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu innowacyjnych technologii nawozów. Konkurs został ogłoszony w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektów jest opracowanie rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, które przyczyni się do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych poniżej obszarach tematycznych:

 • Rozwój innowacyjnych technologii nawozów wzbogacanych mikrobiologicznie;
 • Rozwój technologii nawozów wzbogacanych w funkcjonalne dodatki (smart fertilizers);
 • Rozwój technologii nawozów organicznych i organiczno-mineralnych do poprawy jakości gleb oraz wzrostu i rozwoju roślin;
 • Narzędzia analityczne wspomagające proces nawożenia upraw.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.  Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP, również w woj. mazowieckim.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 200 mln PLN, w tym:

 • środki przeznaczone na projekty realizowane w województwie mazowieckim wynoszą 20 mln PLN;
 • środki przeznaczone na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie wynoszą 180 mln PLN.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza dzień 31 grudnia 2023 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi:

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć następujących pułapów:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Wnioski można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-innowacyjne-nawozy-przyjazne-dla-srodowiska-ogloszenie-konkursu-nr-71112019-5/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.