Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Polsko-niemiecka Konferencja Naukowa "Wykorzystanie użytków rolnych i budynków..." - Podsumowanie
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:21:45
Odwiedziło nas: 10798003 gości (dzisiaj: 1610, wczoraj: 1838)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Konferencje i szkolenia
Polsko-niemiecka Konferencja Naukowa "Wykorzystanie użytków rolnych i budynków..." - Podsumowanie
29 listopada 2007
W dniach 14-15 listopada 2007 roku w siedzibie Instytutu Zootechniki - PIB w Balicach, odbyła się kolejna już 14. polsko-niemiecka Konferencja Naukowa pt. "Wykorzystanie użytków rolnych i budynków w ekstensywnym chowie zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem miejscowych populacji". Organizatorami Konferencji, oprócz Instytutu Zootechniki - PIB byli: Fundacja Hannsa Seidela w Monachium, Stowarzyszenie Galseid, Bawarski Krajowy Ośrodek Rolniczy, Freising, przy współudziale Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pomysł organizowania tych konferencji zrodził się w 1990 roku jako nowa forma zintensyfikowania nieprzerwanej, trwającej od 1962 roku, wymiany myśli naukowej zapoczątkowanej przez profesora Dürrwaechtera i dr Klocka, Dyrektora Departamentu Produkcji Zwierzęcej Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie.

W założeniu swym konferencje te mają charakter przekrojowy. Każda z nich poświęcona jest innej grupie zagadnień związanych bezpośrednio z szeroko pojętą produkcją zwierzęcą. Stały się one ogólnokrajowym forum dyskusyjnym do omawiania aktualnych problemów doskonalenia produkcji zwierzęcej. Uczestnikami tych spotkań są obok stypendystów Fundacji Hannsa-Seidela z instytucji naukowych, pracownicy naukowi jak również przedstawiciele administracji i doradztwa rolniczego. Znaczenie tych Konferencji wzrastało w miarę trwających negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do UE. Po przystąpieniu do UE tego typu spotkania nie straciły na znaczeniu. Z biegiem czasu ulega zmianie spojrzenie na rolnictwo oraz jego zadania, a w związku z tym zmianom ulegają rozwiązania organizacyjne, hodowlane itp.

W Konferencji uczestniczyło ok. 90 osób z kraju i zagranicy (Niemiec i Ukrainy). Z kraju w Konferencji tej uczestniczyli przedstawiciele władz Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, Akademii Rolniczych z Krakowa, Lublina, Poznania, Warszawy i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz niektórych Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Z Niemiec uczestniczyli przedstawiciele Bawarskiego Krajowego Ośrodka Rolniczego oraz służby weterynaryjnej. Zaproszeni zostali także goście z Ukrainy.

Na wygłoszenie referatu przeznaczono 1/2 godziny i tyleż samo na dyskusję bezpośrednio po nim.

W wygłoszonych 8 referatach plenarnych, przeprowadzonej sesji plakatowej oraz szerokiej i ożywionej merytorycznej dyskusji wykazano, że:

  • ekstensyfikacja produkcji zwierzęcej ma szczególnie ścisły związek z rodzimymi rasami zwierząt. One to wraz z utrzymywanymi zagrodowo niektórymi gatunkami zwierząt dzikich są najlepiej predysponowane do tego typu produkcji,
  • istnieją możliwości wykorzystania do produkcji ekstensywnej niektórych ras tzw. intensywnych,
  • zaprezentowane różne nowoczesne rozwiązania organizacyjno-techniczne znajdują zastosowanie w ekstensywnej produkcji zwierzęcej,
  • na popularności przybiera wykorzystanie niektórych gatunków zwierząt w rolniczej produkcji niszowej,
  • ekstensyfikacja chowu ma niewątpliwie pozytywny wpływ na poprawę dobrostanu utrzymywanych zwierząt oraz jakości uzyskiwanych surowców i produktów,
  • niezbędnym jest prowadzenie monitoringu, analizy i porównywania efektów ekonomicznych różnych form ekstensywnego chowu zwierząt.

W opinii uczestników konferencji, wniosła ona dalsze, istotne informacje i sugestie odnośnie ekstensywnego chowu zwierząt gospodarskich tak w Niemczech jak i w Polsce.

Uczestnicy Konferencji otrzymali wydrukowane streszczenia referatów plenarnych (8) oraz doniesienia (32) w formie materiałów konferencyjnych. Zgłoszone prace, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą sukcesywnie drukowane w kolejnych numerach "Annals of Animal Science".

Pragniemy podziękować Fundacji Hannsa-Seidela za inicjatywy i wsparcie finansowe zaś wszystkim referentom i uczestnikom za aktywny udział w przeprowadzeniu tej wspólnej Konferencji.

opracowali:
prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
dr inż. Jan Knapik

*** Zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ ***

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.