Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:18:06
Odwiedziło nas: 10797960 gości (dzisiaj: 1567, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”
28 października 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”. Jego celem jest wsparcie projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom obejmującym badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia:

  • Obszar merytoryczny I – Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki (technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii, technologie w dziedzinie energetyki konwencjonalnej, technologie wykorzystujące odzysk energii z odpadów, technologie dla zrównoważonego transportu, technologie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i inteligentnego)
  • Obszar merytoryczny II – Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
  • co najmniej jedna jednostka naukowa.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa /przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę lub oddział na obszarze Województwa Śląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu.

Według regulaminu, dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych Rzeczpospolitej Polskiej (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).

Dofinansowanie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 5 lat od zakończenia projektu.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza dzień 31 grudnia 2023 r.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 43 000 000 PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN, a maksymalna wartość tych kosztów wynosi 8 mln PLN.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. W projekcie można powierzyć realizację części badań przemysłowych podwykonawcy.

Wnioski można składać od 30 września do 29 stycznia 2020 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

  • od 30 września do 29 listopada 2019 r.
  • od 29 listopada 2019 r. do 29 stycznia 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie:  https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24112019-wspolne-przedsiewziecie-z-woj-slaskim/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.