Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Konkurs 2/4.1.4/2019 - Projekty aplikacyjne
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 14:39:08
Odwiedziło nas: 10797607 gości (dzisiaj: 1214, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
Konkurs 2/4.1.4/2019 - Projekty aplikacyjne
12 grudnia 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 2/4.1.4/2019).

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

  • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu "organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę",
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Liderem konkursu może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Konkurs adresowany jest tylko do podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim). Przy określaniu miejsca realizacji projektu nie należy uwzględniać zadań, które zlecono podwykonawcom (także zagranicznym).

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 150 000 000 PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Termin ten może zostać przekroczony tylko w uzasadnionych przypadkach, przy czym nie dłużej niż poza dzień 31 grudnia 2023 r.

Nabór wniosków będzie trwał od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.