Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 8:08:44
Odwiedziło nas: 11958271 gości (dzisiaj: 581, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8
20 grudnia 2019

Narodowe Centrum Nauki po raz czwarty otworzyło nabór wniosków w konkursie SONATINA a po raz ósmy w konkursie ETIUDA. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się w nich o finansowanie projektów badawczych i stypendiów doktorskich.

SONATINA 4 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r. Celem konkursu jest stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Do konkursu może być zgłoszony wniosek:

  • który obejmuje badania naukowe;
  • w którym zostanie zaplanowane zatrudnienie kierownika projektu, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora;
  • w którym nie zaplanowano zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

Projekty SONATINA 4 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny – od 3 do 6 miesięcy. Laureaci SONATINY 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

ETIUDA 8 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej, które są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej muszą obejmować badania podstawowe. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w  wysokości aż 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. W ramach grantu ETIUDA można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym, który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi również od ok. 6 do 18 tys. zł miesięcznie, plus do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Laureaci ETIUDY 8 będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Budżet konkursu ETIUDA 8 wynosi 10 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-12-16-ogloszenie-sonatina4-etiuda8.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.