Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 7:51:49
Odwiedziło nas: 11958241 gości (dzisiaj: 551, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka
09 stycznia 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie;
 2. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw;
 3. Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa;
  • Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo;
  • Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa / przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych wynosi minimum 50%;
  • W skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 1 200 000 000 PLN, w tym:

 1. runda – 300 000 000 PLN,
 2. runda – 100 000 000 PLN,
 3. runda – 500 000 000 PLN,
 4. runda – 300 000 000 PLN.

Rundy I i II są skierowane tylko do:

 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych.

Rundy III i IV są skierowane tylko do:

 • MŚP realizujących projekty samodzielnie,
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP oraz
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi.

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi:

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć następujących pułapów:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Wnioski o dofinansowanie składać można od 7 lutego – 1 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na rundy:

 1. 7 lutego - 6 marca 2020 r.
 2. 7 marca – 3 kwietnia 2020 r.
 3. 4 kwietnia – 30 kwietnia 2020 r.
 4. 1 maja – 1 czerwca 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-11112020-szybka-sciezka/.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.