Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Konkurs na badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 16:39:14
Odwiedziło nas: 10797856 gości (dzisiaj: 1463, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
Konkurs na badania i innowacje w przedsiębiorstwach
02 marca 2020

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM 2014-2020. W ramach niniejszego konkursu przewidziano typ projektu B: projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej i poza prowadzeniem samych prac badawczo-rozwojowych i przygotowaniem do wdrożenia polega na wdrożeniu do działalności gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych, uzyskanych w ramach projektu.

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera, którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: a) jednostek naukowych, b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni, c) organizacji pozarządowych, d) instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera, którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 4. walidacja danego rozwiązania,
 5. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów lub procesów.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (dot. fazy B+R):

- w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 3. pozostali beneficjenci – 50%,

- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 3. pozostali beneficjenci – 25%,

- w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 3. pozostali beneficjenci – 50%,

W przypadku spełnienia pewnych warunków poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dot. fazy B+R): 50%

- dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis (dot. fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

IV. regionalna pomoc inwestycyjna (dot. fazy wdrożeniowej): Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – 45%,

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 71 403 905,60 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 500 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 50 000 000 PLN.

System będzie dostępny od dnia 29 lutego 2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r.

Terminy poszczególnych rund:

 • I runda: 29 lutego 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.
 • II runda: 15 kwietnia 2020 r. – 30 maja 2020 r.
 • III runda: 31 maja 2020 r. – 14 lipca 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-3/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.