Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:20:50
Odwiedziło nas: 10797994 gości (dzisiaj: 1601, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
Konkurs TANGO 4
25 marca 2020

Trwa nabór do czwartego konkursu TANGO w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki . Ma on na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Celem głównym wspólnej inicjatywy jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii, będących rezultatem projektów sfinansowanych wcześniej przez NCN, a w szczególności: określenie planu rozwoju technologii i wzrost zaangażowania przedsiębiorców w ich rozwój. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac koncepcyjnych, prac B+R obejmujących: badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, przy czym projekt może obejmować jeden lub oba z ww. typów prac.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 30 mln zł, przy czym środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w poszczególnych Ścieżkach wynoszą odpowiednio:

  • Ścieżka A: 6 mln zł,
  • Ścieżka B: 6 mln zł,
  • Ścieżka C: 18 mln zł.

W konkursie Tango 4 można aplikować w ramach ścieżki A, B lub C w zależności od stopnia zaawansowania badań:

  1. W ramach Ścieżki A będą finansowane projekty mające na celu zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników badań podstawowych, oraz znalezienie partnera przemysłowego do dalszej realizacji projektu. Finansowanie będzie obejmowało prace koncepcyjne oraz prace badawczo-rozwojowe. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie jednostki naukowe. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy, a maksymalna kwota dofinansowania to 250 tys. zł.
  2. 2. Ścieżka B jest skierowana do wnioskodawców, którzy zakończyli realizację projektu TANGO 1 lub TANGO 2 po fazie koncepcyjnej (Faza K) ze względu na brak pozyskania partnera przemysłowego. O finansowanie mogą ubiegać się również wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach projektu TANGO 3 lub TANGO 4 (Ścieżka A). Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią kontynuację projektu zrealizowanego wcześniej w ramach TANGO. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu może być jedynie jednostka naukowa. W skład konsorcjum mogą wejść nie więcej niż 3 podmioty. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln zł.
  3. Ścieżka C jest skierowana do jednostek naukowych, które nie realizowały projektu w ramach poprzednich edycji TANGO, ale nawiązały już współpracę z przedsiębiorcami. Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz wybrane prace koncepcyjne. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu może być jedynie jednostka naukowa. W skład konsorcjum mogą wejść nie więcej niż 3 podmioty. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln zł.

Nabór potrwa do 30 czerwca 2020 roku, z podziałem na rundy, tj. w terminie:

  • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
  • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango-58903/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.