Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze międzynarodowe arrow Program im. Mieczysława Bekkera
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 16:59:07
Odwiedziło nas: 10797912 gości (dzisiaj: 1519, wczoraj: 1838)
Fundusze międzynarodowe
Program im. Mieczysława Bekkera
04 maja 2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie im. Mieczysława Bekkera. Jego celem jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów –regulamin konkursu przewiduje inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wyjazdy pozwolą stypendystom na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi:

  • od 3 do 24 miesięcy w przypadku młodego naukowca,
  • od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Agencja przewiduje ponadto możliwość dodatkowego finansowania dla stypendystów, których wyjazdy będą trwały 18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i dyscypliny naukowe. Nie ma ograniczeń co do wieku wnioskodawców ani krajów, w których realizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki należącej do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie;
  • instytuty naukowe PAN;
  • instytuty badawcze;
  • międzynarodowe instytuty naukowe;
  • Polska Akademia Umiejętności;
  • instytuty Sieci  Łukasiewicz;
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Program zapewnia finansowanie obejmujące koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota finansowania może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Alokacja wynosi 25 000 000 PLN. NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór.

Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 18 czerwca 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.