Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:26:26
Odwiedziło nas: 10798052 gości (dzisiaj: 1659, wczoraj: 1838)
Fundusze międzynarodowe
Program LIFE
04 maja 2020

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jednym z jego celów jest wspomaganie zmian wspierających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu, a także działań na rzecz ochrony oraz poprawy jakości środowiska, zatrzymania i odwracania procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym wspieranie sieci Natura 2000 oraz przeciwdziałanie degradacji ekosystemów. Program ma również na celu poprawę rozwoju, wprowadzania i realizacji polityki oraz przepisów prawnych Unii w zakresie środowiska i klimatu; podejmowanie działań katalizujących, promujących, integrujących oraz włączających kwestie dotyczące środowiska i klimatu do głównego nurtu innych unijnych uregulowań oraz działań sektora publicznego i prywatnego.

Podprogram na rzecz środowiska obejmuje następujące tematy:

 • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (dofinansowanie obejmuje 55% kosztów kwalifikowalnych, budżet wynosi: 84 mln euro, termin składania wniosków: luty 2021),
 • Przyroda i różnorodność biologiczna  (dofinansowanie obejmuje 60% lub 75% kosztów kwalifikowalnych, budżet wynosi: 143 mln euro, termin składania wniosków: luty 2021),
 • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (dofinansowanie obejmuje 55% kosztów kwalifikowalnych, budżet wynosi: 11 mln euro,  termin składania wniosków: luty 2021).

Podprogram na rzecz klimatu obejmuje następujące tematy:

 • Ograniczenie wpływu człowieka na klimat,
 • Dostosowanie się do skutków zmian klimatu,
 • Zarządzanie i informowanie w zakresie klimatu.

Budżet podprogramu na rzecz klimatu wynosi 74 mln euro, a termin składania wniosków upływa 6 października 2020 r.

Projekty LIFE dotyczące przyrody mają na celu wspieranie dalszego rozwoju, wdrażania i zarządzania siecią Natura 2000, w szczególności przez zastosowanie, rozwój, testowanie i prezentację podejść, najlepszych praktyk i rozwiązań.

Projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej mają na celu:

 • Opracowanie i wdrożenie planów zielonej infrastruktury i działań poprawiających stan ekosystemów i usług ekosystemowych i / lub łączności między obszarami Natura 2000 lub innymi obszarami chronionymi,
 • Opracowanie i zastosowanie narzędzi ukierunkowanych na włączenie kwestii różnorodności biologicznej do decyzji finansowych i gospodarczych w celu zapewnienia zerowej utraty różnorodności biologicznej netto lub wzmocnienia usług ekosystemowych przynoszących dochód,
 • Ukierunkowanie na gatunki lub siedliska zagrożone, których nie objęto załącznikami do dyrektywy siedliskowej, ale które posiadają status gatunku „zagrożonego”,
 • Rozwiązywanie problemu inwazyjnych gatunków obcych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty zarejestrowane na terytorium Wspólnoty Europejskiej:

 • Podmioty publiczne,
 • Podmioty prywatne o charakterze komercyjnym,
 • Podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym.

Średnia wartość polskiego projektu LIFE NATURE wynosi 2 800 000 euro.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 700 000 euro, a maksymalna kwota wynosi 6 700 000 euro.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.